macOS, iOS en iTunes-server-hostverbindingen en achtergrondprocessen in iTunes

Apple software, zoals macOS, iOS en iTunes, maken gebruik van diverse poorten en servers om verbinding te maken met allerlei voorzieningen. iTunes voor Windows installeert bovendien een aantal processen die in de achtergrond worden uitgevoerd wanneer de software is geopend.

Zorg ervoor dat de beveiligingssoftware naar behoren is geconfigureerd. De stappen voor de configuratie verschillen per software. Neem dus contact op met de fabrikant voor gedetailleerde informatie.

Programma's die door Apple zijn ondertekend, ontvangen in macOS automatisch inkomende verbindingen. Dit artikel is niet van toepassing als u de ingebouwde programma-firewall van macOS gebruikt.

Serververbindingen

macOS, iOS en iTunes maken gebruik van de volgende servers:

Apple-servers Andere servers
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
deimos3.apple.com *.amazonaws.com
gg*.apple.com *.symcb.com
gs.apple.com *.symcd.com
itunes.apple.com *.digicert.com
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
skl.apple.com  
*.mzstatic.com  
*.cdn-apple.com  
appldnld.apple.com  

Veelgebruikte poorten

Apple software, macOS, iOS en iTunes maken gebruik de volgende poorten of zijn daarvan afhankelijk:

Poorten TCP of UDP Gebruikt voor
80 TCP World Wide Web en bijbehorende voorzieningen, iCloud, QuickTime-installatieprogramma, iTunes Store en iTunes Radio, AirPlay
443 TCP TLS-websites en -voorzieningen, iTunes Store, iCloud-identiteitscontrole en DAV-voorzieningen
1231 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP)* gebruikt voor het synchroniseren van de netwerktijdserver, synchronisatie van netwerktijdserver voor AppleTV
554 TCP/UDP Streaming-mediaspelers, AirPlay
1900 TCP Bonjour-voorziening
3689 TCP DAAP, iTunes-muziekdeling, AirPlay
52231 TCP iCloud DAV-voorzieningen (Contacten, Agenda's en Bladwijzers), Fotostream
5350 (UDP) UDP Bonjour-voorziening
5351 (UDP) UDP Bonjour-voorziening
5353 (UDP) UDP Voorzieningen Bonjour, AirPlay en Thuisdeling
8000-8999   Webservice, Internet Radio-streams
42000-42999   Internet Radio-streams

Lees meer over TCP- en UDP-poorten die in Apple software worden gebruikt. Geblokkeerde poorten leveren vaak de fouten binnen het bereik van 3000.

iTunes voor Windows-processen

iTunes voor Windows installeert sommige processen die op de achtergrond worden uitgevoerd. Lees hier meer over wat elk proces doet.

Proces Functiebeschrijving
AppleMobileBackup.exe Maakt een reservekopie van de gegevens op de iPhone of iPod touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Luistert naar commando's om iTunes te helpen verbinding te maken met apparaten.
AppleMobileDeviceService.exe Stelt iTunes in staat de iPhone en iPod touch te herkennen.
AppleMobileSync.exe Synchroniseert gegevens op de iPhone of iPod touch met een computer.
distnoted.exe Stelt iTunes in staat te synchroniseren met de iPhone en iPod touch.
iPodService.exe Geeft iTunes toegang tot apparaten
iTunesHelper.exe 'Luistert' naar commando's om iTunes te helpen verbinding maken met apparaten (zoals een iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe Transcodeert foto's en illustraties voor apparaten.
MDCrashReportTool.exe Extraheert lograpporten van het apparaat en verstuurt deze naar Apple (indien geselecteerd).
mDNSResponder.exe Dit stelt iTunes in staat voorzieningen te ontdekken in het lokale netwerk (muziekdeling, Apple TV, AirTunes). Dit wordt ook wel Bonjour voor Windows genoemd.
SyncServer.exe Coördineert de synchronisatieprocessen.
qttask.exe Dit zorgt ervoor dat een symbool van QuickTime wordt weergegeven in het systeemvak van de Windows-taakbalk. Of dit proces wordt weergegeven, hangt af van de configuratie van QuickTime en van de vraag of het symbool van QuickTime is ingeschakeld in het systeemvak.
Processen afhankelijk van synchronisatieconfiguratie Functiebeschrijving
dotmacsyncclient.exe2 Synchroniseert het apparaat met iCloud.
com.google.ContactSync.exe2 Synchroniseert Google-contacten.
com.apple.IE.client.exe Synchroniseert het apparaat met Internet Explorer.
com.apple.Outlook.client.exe Synchroniseert het apparaat met Outlook.
com.apple.Safari.client.exe Synchroniseert het apparaat met Safari.
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchroniseert het apparaat met Windows Adresboek / Windows Contactpersonen.
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchroniseert met Windows Mail.
com.yahoo.go.sync.client.exe2 Synchroniseert met Yahoo.

Afhankelijk van de configuratie verschijnen sommige van deze achtergrondprocessen mogelijk niet. iTunes kan andere achtergrondprocessen starten om verschillende taken uit te voeren zoals synchroniseren en diagnostische tests uitvoeren. In de toekomst kunnen nieuwe functies worden toegevoegd aan deze achtergrondprocessen. U mag deze processen niet uitschakelen, zelfs niet wanneer iTunes niet is geopend op de computer.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: