Windows installeren op een Mac met Boot Camp

Via Boot Camp kunt u Microsoft Windows installeren op een Mac. Na de installatie start u de Mac opnieuw op om over te schakelen van macOS naar Windows of andersom.

Zorg ervoor dat u aan de onderstaande vereisten voldoet voordat u aan de slag gaat:

 • Een Mac met een Intel-processor
 • Microsoft Windows-installatiemedia of een schijfkopie (ISO) met een 64-bits versie van Microsoft Windows 8 of hoger, Home- of Pro-versies.* Als u Windows voor het eerst installeert, gebruikt u een schijf of schijfkopie voor een complete installatie (geen upgrade).
 • Een toetsenbord, muis of trackpad van Apple, of een USB-toetsenbord en -muis
 • Minstens 55 GB vrije ruimte op de opstartschijf
 • Een lege USB 2-stick van 16 GB of meer. (Als u een van deze Mac-modellen hebt, hebt u geen USB-stick nodig)

*Lees meer over de systeemvereisten om te zien of uw Mac de installatie van een bepaalde Windows-versie ondersteunt, of over het installeren van oudere Windows-versies. Er is ook informatie over de vereisten en stappen voor het installeren van Windows 7 op uw Mac.

Controleer de systeemvereisten

Sommige versies van Windows vereisen een bepaalde processor, meer ruimte op de harde schijf en meer geheugen (RAM) dan andere. Raadpleeg de bij Windows meegeleverde documentatie om te zien wat u nodig hebt. Controleer vervolgens in Systeeminformatie wat uw Mac nu heeft.
 

Maak een Windows-schijfkopie

Wanneer u Windows koopt, wordt het geleverd in de vorm van een downloadbaar schijfkopiebestand (ISO), een installatieschijf of een USB-stick. Als uw exemplaar van Windows op dvd is geleverd, maakt u er een schijfkopie van die geschikt is voor Boot Camp. Als de Windows-versie op een USB-stick is geleverd, kunt u een ISO-bestand downloaden van Microsoft.
 

Open Boot Camp-assistent

Boot Camp-assistent begeleidt u bij de installatie van Windows op een Mac. Open deze app in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Volg daarna de instructies op uw scherm om de opstartschijf opnieuw te partitioneren en de benodigde softwarebesturingsbestanden voor Windows te downloaden. Sluit een lege USB 2-stick aan als daar tijdens de installatie om wordt gevraagd.
 

Formatteer de Windows-partitie

Wanneer u de assistent hebt voltooid, wordt de Mac opnieuw opgestart met het Windows-installatieprogramma. Wanneer u wordt gevraagd waar u Windows wilt installeren, selecteert u de BOOTCAMP-partitie en klikt u op 'Formatteren'.

Deze stap is alleen vereist als u een USB-stick of een optische schijfeenheid gebruikt voor de installatie van Windows. In alle andere gevallen wordt de juiste partitie automatisch voor u geselecteerd en geformatteerd. 
 

Installeer Windows en de Windows-ondersteuningssoftware

Ontkoppel alle externe apparaten, zoals beeldschermen en schijven, die niet nodig zijn tijdens de installatie. Volg dan de instructies op het scherm om Windows te installeren. Nadat de installatie is voltooid, wordt uw Mac opgestart in Windows en wordt een installatieprogramma voor Windows-ondersteuningssoftware gestart. Als het welkomstscherm van het Boot Camp-installatieprogramma niet automatisch verschijnt, kunt u de Windows-ondersteuningssoftware handmatig installeren.
 

Overschakelen tussen macOS en Windows

Nadat u zowel Windows als de Windows-ondersteuningssoftware hebt geïnstalleerd, kunt u met het Boot Camp-systeemvakpictogram teruggaan van Windows naar macOS. Selecteer het macOS-volume en start uw Mac vervolgens opnieuw op. Als u van macOS naar Windows wilt overschakelen, gebruikt u het voorkeurenpaneel 'Opstartschijf' om het Boot Camp-volume te selecteren en start u uw Mac opnieuw op. U kunt ook de Option-toets ingedrukt houden nadat u uw Mac opnieuw hebt opgestart om te kiezen tussen macOS en Windows.
 

Meer informatie

Met OS X El Capitan 10.11 of hoger gebruiken de volgende modellen de interne schijf om de benodigde zaken voor het installeren van Windows tijdelijk te bewaren, en is er dus geen USB-stick nodig:

 • MacBook Pro (2015 en nieuwer)
 • MacBook Air (2015 en nieuwer)
 • MacBook (2015 en nieuwer)
 • iMac (2015 en nieuwer)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (eind 2013)

Voor meer informatie over het gebruik van Windows op een Mac, klikt u op de knop 'Open Boot Camp Help' in Boot Camp-assistent. Hier kunt u ook nuttige informatie vinden:

 

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: