Geavanceerde opties gebruiken voor het aanmaken van boeken in Pages

Lees hier hoe je met geavanceerde opties in Pages een digitaal boek in de EPUB-boekstructuur aanmaakt of aanpast.

De EPUB-structuur is een open standaard voor e-boeken van het W3C. In Pages kun je documenten exporteren in de EPUB-structuur, zodat ze kunnen worden gelezen met de Boeken-app op een iPhone, iPad of Mac of met EPUB-leesprogramma's van andere makers. In dit artikel wordt gedetailleerd beschreven hoe je een boek kunt aanmaken in Pages.

Je kunt ook vooraf gedefinieerde boeksjablonen in Pages gebruiken om snel een boek aan te maken zonder dat je daar speciale opmaak voor moet toepassen.

Een structuur kiezen

Je kunt een boek aanmaken met elke Pages-sjabloon, maar je kunt ook sjablonen gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor het aanmaken van boeken. Boeksjablonen in staand formaat zijn gebaseerd op tekstverwerkingsdocumenten en kunnen worden geëxporteerd als EPUB's met een dynamisch aanpasbare of vaste lay-out. Boeksjablonen in liggend formaat zijn gebaseerd op documenten met een paginalay-out en kunnen worden geëxporteerd als EPUB's met een vaste lay-out.

Beslis hoe het materiaal er in het boek uit moet komen te zien en kies op basis daarvan voor een dynamisch aanpasbare of vaste lay-out.

 • 'Dynamisch aanpasbaar': Kies dit als je wilt dat het materiaal geschikt is voor verschillende apparaten en paginarichtingen. In een dynamisch aanpasbare EPUB kan de tekstgrootte worden aangepast en wordt het materiaal passend voor het scherm gemaakt. 'Dynamisch aanpasbaar' is de beste optie voor documenten die grotendeels uit tekst bestaan.

 • 'Vaste lay-out': kies dit als je wilt dat de lay-out van elke pagina in het document hetzelfde blijft, ongeacht het apparaat of de paginarichting. Bij een EPUB met een vaste lay-out kan de gebruiker wel in- en uitzoomen, maar de positie van tekst en inhoud staat vast en wordt niet dynamisch aangepast. 'Vaste lay-out' is de beste optie voor documenten met veel afbeeldingen of meerdere kolommen.

Functies die niet worden ondersteund bij export naar EPUB, of die worden gewijzigd

De volgende functies van het Pages-document worden verwijderd of gewijzigd wanneer je het document naar EPUB exporteert, ongeacht de gekozen lay-out:

 • Slimme velden worden verwijderd.

 • Voetnoten worden omgezet in eindnoten.*

 • Opmerkingen worden verwijderd.

 • Sommige afbeeldingseffecten (zoals schaduwen) worden verwijderd.

 • Afbeeldingen groter dan 4 megapixels worden verkleind tot 4 megapixels.

 • 3D-objecten (USDA-, USDC- en USDZ-bestanden) worden geconverteerd naar afbeeldingsbestanden.

* Als je een document met vaste lay-out exporteert naar EPUB, gaan voetnoten verloren.

Functies die alleen beschikbaar zijn in een vaste lay-out

Deze functies van het Pages-document worden enkel naar EPUB geëxporteerd met een vaste lay-out. Je kunt documenten met deze functies wel exporteren met een dynamisch aanpasbare lay-out, maar de functies zijn dan niet beschikbaar in de geëxporteerde EPUB.

 • Kop- en voetteksten

 • Meerdere kolommen

 • Paginagrootte

 • Paginarichting

 • Velden met paginanummers en aantal pagina's

 • Regelafstand

 • Woordafbreking

 • Selecteerbare tekst in vormen

 • Overlappende tekst en objecten (bijvoorbeeld tekst die een afbeelding of vorm overlapt)

 • Sectielay-outobjecten

 • Tekstomloop rond objecten

 • Zwevende objecten worden ook als zwevend geëxporteerd, dus niet geconverteerd naar regelgebonden objecten zoals bij dynamisch aanpasbare EPUB's

 • Tabstops

 • Schaduwen/weerspiegelingen

 • Gekoppelde tekstvakken

 • Tekstvullingen met verlooptinten, tekstvullingen met afbeeldingen of niet-effen tekstcontouren worden geconverteerd naar afbeeldingen.

Een document voorbereiden

Je kunt een document met een paginalay-out exporteren als een EPUB met een vaste lay-out. Een tekstverwerkingsdocument kun je exporteren als een dynamisch aanpasbare EPUB of een EPUB met een vaste lay-out. Gebruik een tekstverwerkingsdocument met regelgebonden afbeeldingen voor de beste resultaten bij het exporteren als een EPUB met een dynamisch aanpasbare lay-out.

Tekst in dynamisch aanpasbare EPUB's

Als je het boek exporteert als 'Dynamisch aanpasbaar', ziet de tekst er mogelijk anders uit wanneer deze wordt weergegeven in de Boeken-app of in andere leesprogramma's:

 • De lezer kan de tekstgrootte naar wens instellen tijdens het lezen van het boek in de Boeken-app.

 • De tekstgroottes die je aangeeft in het Pages-document, worden in het boek omgezet in klein, middelgroot of groot. Hierdoor kan het gebeuren dat stukken tekst die in het Pages-document niet precies even groot zijn, in het EPUB-boek even groot worden.

 • De tekstkleuren in het boek kunnen afwijken van de kleuren in het Pages-document.

 • De pagina's van boeken die verticale tekst gebruiken, slaan van rechts naar links om.

 • Tekstvullingen met verlooptinten, tekstvullingen met afbeeldingen of niet-effen tekstcontouren worden geconverteerd naar effen kleuren.

Een inhoudsopgave aanmaken

Als je naar EPUB exporteert, wordt er automatisch een inhoudsopgave aangemaakt op basis van de gegevens in de inhoudsopgaveweergave in Pages. Een Pages-document zonder gegevens in de inhoudsopgaveweergave wordt zonder inhoudsopgave geëxporteerd naar EPUB.

Om deze inhoudsopgave weer te geven in het EPUB-boek in de Boeken-app, kies je 'Weergave' > 'Inhoudsopgave' op een Mac of tik je op de knop Inhoudsopgaveknop Inhoudsopgave op een iPhone of iPad.

Over hoofdstukken in dynamisch aanpasbare EPUB's

In een EPUB-boek met een dynamisch aanpasbare lay-out, worden hoofdstukeinden gebaseerd op de hiërarchie van de stijlen in de inhoudsopgave van het Pages-document. Je kunt de inhoudsopgave zo instellen dat er een hoofdstukeinde wordt ingevoegd vóór een hoofdstuktitel in het EPUB-boek:

 1. Selecteer in Pages de naam van een hoofdstuk in het boek.

 2. Pas een alineastijl voor titels of koppen toe, bijvoorbeeld Titel, Koptekst, Koptekst 2, Koptekst 3 of Koptekst rood.

 3. Open de inhoudsopgaveweergave, selecteer de stijl die je hebt gebruikt, klik of tik op 'Wijzig' en verwijder alle inspringingen.

Telkens wanneer je deze stijl gebruikt, wordt de inhoud die volgt een nieuw hoofdstuk in de EPUB en wordt er een pagina-einde ingevoegd tussen de hoofdstukken in een EPUB met een dynamisch aanpasbare lay-out.

Objecten gebruiken in dynamisch aanpasbare EPUB's

Bij dynamisch aanpasbare EPUB's kun je het beste alle afbeeldingen, vormen en andere objecten in het document opmaken als regelgebonden objecten.

 1. Selecteer een object of voeg een object in.

 2. Klik of tik op de knop Opmaakknop Opmaak.

 3. Klik of tik op 'Orden'.

 4. Selecteer 'Mee met tekst'.

 5. Selecteer 'Regelgebonden met tekst' in het menu 'Tekstomloop'.

Een omslag toevoegen

Wanneer je het boek exporteert, kun je kiezen wat voor type omslag je wilt gebruiken. De omslag wordt weergegeven in de bibliotheek van de Boeken-app of als symbool op de computer van de gebruiker.

Als je 'Kies een afbeelding' kiest, kun je een omslagafbeelding toevoegen vanaf je iPhone, iPad, Mac of pc. De omslagafbeelding mag de structuur pdf, eps, jpg, psd, png, tiff of gif hebben, maar moet kleiner zijn dan 4 megapixels.

Als je 'Geen boekomslag' kiest, wordt voor het boek een algemeen symbool gebruikt in de bibliotheek van de Boeken-app.

Exporteren naar EPUB-boek

Je kunt je document exporteren in de EPUB-indeling in Pages voor Mac, Pages op de iPhone of iPad of online op iCloud.com. Als je wijzigingen hebt bijgehouden in het document dat je wilt exporteren, accepteer of weiger je de wijzigingen en stop je het bijhouden van wijzigingen voordat je het document exporteert. Als je geen specifieke actie onderneemt, worden bijgehouden wijzigingen automatisch geaccepteerd. 

Exporteren met Pages voor Mac

 1. Open het document in Pages voor Mac.

 2. Kies 'Archief' > 'Exporteer naar' > 'EPUB'.

 3. Typ de titel en de naam van de auteur.

 4. Kies het type omslag voor het EPUB-boek. Lees hier meer over omslagen.

 5. Kies de lay-outstijl die je wilt gebruiken. Lees hier hoe je de beste lay-out kiest voor je project. Als je een document met paginalay-out exporteert, gebeurt dit automatisch met een vaste lay-out.

 6. (Optioneel) Selecteer onder 'Geavanceerde opties' een primaire categorie en een taal voor het boek. Voor een boek met een vaste lay-out kun je ervoor kiezen om het boek als enkele pagina of als twee pagina's naast elkaar te bekijken.

 7. Selecteer 'Bed lettertypen in' om er zeker van te zijn dat de lettertypen die je voor het document hebt gekozen, ook in de EPUB worden gebruikt. Als je 'Bed lettertypen in' niet selecteert, wordt standaard het voorkeurslettertype van het programma van de lezer gebruikt. In Pages kunnen OpenType (OTF)- en TrueType (TTF)-lettertypen worden ingebed.

 8. Klik op 'Volgende'.

 9. Geef een naam op voor het EPUB-bestand en klik op 'Exporteer'.

 10. Dubbelklik na de export op het EPUB-bestand om dit in de Boeken-app te bekijken.

Exporteren met Pages op iPhone of iPad

 1. Open het document in Pages.

 2. Tik op de iPhone op de knop Meerknop Meer. Op een iPad tik je, afhankelijk van wat je in de knoppenbalk ziet, op de documentnaam in de knoppenbalk of op de knop 'Meer'.

 3. Tik op 'Exporteer'.

 4. Kies 'EPUB'.

 5. Typ de titel en de naam van de auteur.

 6. Kies het type omslag voor het EPUB-boek. Lees hier meer over omslagen.

 7. Tik op de lay-outstijl die je wilt gebruiken. Lees hier hoe je de beste lay-out kiest voor je project. Als je een document met paginalay-out exporteert, gebeurt dit automatisch met een vaste lay-out.

 8. (Optioneel) Tik op 'Geavanceerd' en kies een categorie en een taal voor het boek. Voor een boek met een vaste lay-out kun je ervoor kiezen om het boek als enkele pagina of als twee pagina's naast elkaar te bekijken.

 9. Selecteer 'Bed lettertypen in' om er zeker van te zijn dat de lettertypen die je voor het document hebt gekozen, ook in de EPUB worden gebruikt. Als je 'Bed lettertypen in' niet selecteert, wordt standaard het voorkeurslettertype van het programma van de lezer gebruikt. In Pages kunnen OpenType (OTF)- en TrueType (TTF)-lettertypen worden ingebed.

 10. Als het document films bevat en je het boek wilt aanbieden in Apple Books, schakel je 'Apple Books-compatibiliteit' in om incompatibele films te converteren naar afbeeldingen. Incompatibele audiobestanden worden ook verwijderd.

 11. Tik op 'Terug'.

 12. Tik op 'Exporteer' om de EPUB te delen.

 13. Kies 'Kopieer naar Apple Books' om het EPUB-bestand na het exporteren in de Boeken-app te bekijken.

Exporteren met Pages voor iCloud

 1. Open het document in Pages voor iCloud.

 2. Klik op de knop Meerknop Meer, en kies dan 'Download een kopie'.

 3. Klik op 'EPUB' in het downloadvenster dat nu wordt weergegeven.

 4. Typ de titel en de naam van de auteur.

 5. Kies de stijl van de omslag voor de EPUB. Lees hier meer over omslagen.

 6. Kies de lay-outstijl. Lees hier hoe je de beste lay-out kiest voor je project. Als je een document met paginalay-out gebruikt, moet je het exporteren met een vaste lay-out.

 7. (Optioneel) Kies in 'Geavanceerd' een categorie en een taal voor het boek. Voor een boek met een vaste lay-out kun je ervoor kiezen om het boek als enkele pagina of als twee pagina's naast elkaar te bekijken.

 8. Klik op 'Download'.

Je boek delen

Je kunt snel exporteren naar EPUB en je boek delen op een iPhone, iPad of Mac:

 1. Tik of klik op de knop Deelknop Deel in de knoppenbalk.

 2. Tik of klik op 'Exporteer en verstuur' in het venster 'Delen'.

 3. Kies 'EPUB', voer EPUB-gegevens in en kies boekopties.

 4. Deel of bewaar het boek:

  • Tik op een iPhone of iPad op 'Exporteer' en geef aan hoe je het boek wilt delen, zoals met Mail of Berichten. Je kunt ook op 'Bewaar in Bestanden' tikken om het bestand te bewaren op je apparaat of in iCloud Drive.

  • Kies op een Mac 'Stuur een kopie' om het boek te delen. Je kunt ook 'Bewaar' kiezen om het boek te bewaren op je Mac of in iCloud Drive.

Je boek publiceren

Je kunt je boek rechtstreeks vanuit Pages publiceren naar Apple Books op je iPad, iPhone of Mac, of online via iCloud.com.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: