Een Humanware BrailleNote Apex-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Humanware BrailleNote Apex-brailleleesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetsen van het apparaat gebruiken om te navigeren.

De in dit artikel vermelde opdrachten bedienen de volgende schermen:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)

  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Ga naar het vorige onderdeel

Thumb 1

Ga naar het volgende onderdeel

Thumb 4

Activeer de thuisknop

Thumb 2 + Thumb 3

Interactie

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel

Router

Activeer de verwijdertoets

Thumb 1 + Thumb 3

Activeer de Delete-toets

Thumb 1 + Thumb 2

Activeer de Return-toets

Thumb 3 + Thumb 4

Schakel schermgordijn in of uit

Thumb 1 + Thumb 4

Braille

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit

Status Router

Verschuif braille naar links

Thumb 2

Verschuif braille naar rechts

Thumb 3

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: