Een Humanware Brailliant-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Humanware Brailliant-brailleleesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken om te navigeren.

De volgende commando's werken op deze Humanware Brailliant-leesregelmodellen:

  • Brailliant 24

  • Brailliant 32

  • Brailliant 40

  • Brailliant 64

  • Brailliant 80

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste versie van iOS hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Ga naar het vorige onderdeel

Joystick links of D1

Ga naar het volgende onderdeel

Joystick Rightof D4

Scrol één pagina naar links

D2 + D4 + D6

Scrol één pagina naar rechts

D1 + D3 + D5

Scrol één pagina omhoog

D3 + D4 + D5 + D6

Scrol één pagina omlaag

D1 + D4 + D5 + D6

Activeer de thuisknop

D1 + D2 + D5

Ga naar de statusbalk

D2 + D3 + D4

Ga naar Berichtencentrum

D4 + D6

Ga naar Bedieningspaneel

D2 + D5

Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig

D1 + D2

Ga naar het eerste onderdeel

D1 + D2 + D3

Ga naar het laatste onderdeel

D4 + D5 + D6

Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit

D3 + D4

Rotor

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling

Joystick omhoog of D3

Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling

Joystick omlaag of D6

Selecteer de vorige rotorinstelling

D2 + D3

Selecteer de volgende rotorinstelling

D5 + D6

Interactie

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel

Router

Selecteer het onderdeel onder uw vinger

Joystick indrukken of D3 + D6

Activeer de volume-omhoogknop

D3 + D4 + D5

Activeer de volume-omlaagknop

D1 + D2 + D6

Activeer de verwijdertoets

D1 + D4 + D6

Activeer de Delete-toets

D1 + D4 + D5

Activeer de Return-toets

D1 + D5

Activeer de Tab-toets

D2 + D3 + D4 + D5

Activeer de Shift- en Tab-toetsen

D1 + D2 + D5 + D6

Knip

1 + D + D3 + D4 + D6

Kopieer

D1 + D4

Plak

1 + D2 + D3 + D + D6

Herstel

D1 + D3 + D5 + D6

Opnieuw

+ D2 + D3 + D4 + D6

Selecteer tekst

D2 + D5 + D6

Selecteer alles

D2 + D3 + D5 + D6

Hef selectie van tekst op

D2 + D3 + D5

Schakel schermgordijn in of uit

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Wijzig het label van een onderdeel

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Start VoiceOver Help

D1 + D3

Lezen

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Onderbreek of hervat spraak

D1 + D2 + D3 + D4

Lees pagina vanaf het geselecteerde onderdeel

D1 + D2 + D3 + D5

Lees pagina vanaf het begin

D2 + D4 + D5 + D6

Schakel spraak in en uit

D1 + D3 + D4

Braille

Functie in VoiceOver

Toets brailleleesregel

Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit

Status Router

Verschuif braille naar links

D2

Verschuif braille naar rechts

D5

Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit

D1 + D3 + D4 + D5

Loop door de beschikbare modi voor braille-uitvoer

D1 + D2 + D4 + D5

Loop door de beschikbare modi voor braille-invoer

D2 + D3 + D6

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: