Lai iesniegtu šo informāciju, pārlūkprogrammā iespējojiet JavaScript.
Mainot šo vadīklu, lapa tiks pārlādēta
iPhone 6s

iPhone 6s neparedzētas izslēgšanās problēmu novēršanas programma

Apple ir atklājis, ka dažas iPhone 6s ierīces var neparedzēti izslēgties. Šī problēma nav saistīta ar drošību un skar tikai ierīces ar noteiktu sērijas numura diapazonu, kas tika ražotas laikā no 2015. gada septembrim līdz oktobrim.

Ja jūs esat saskāries ar šo problēmu, lūdzu, izmantojiet tālāk redzamo sērijas numuru pārbaudīšanas rīku, lai redzētu, vai jūsu iPhone 6s kvalificējas bezmaksas akumulatora nomaiņai.

Valid Input Invalid Input

Ievadītais iPhone 6s sērijas numurs atbilst šai programmai. Lūdzu, izvēlieties vienu no tālāk norādītajām apkopes pakalpojumu sniegšanas opcijām.

Ievadītais sērijas numurs neatbilst šai programmai. Viens no iespējamiem iemesliem:
- Ierīces sērijas numurs nav ietverts ietekmēto ierīču sērijas numuru diapazonā.
VAI
- Saskaņā ar mūsu datiem šīs ierīces akumulators jau ir nomainīts. Ja nomainījāt akumulatoru par maksu, sazinieties ar uzņēmumu Apple, lai noskaidrotu, vai varēsiet naudu saņemt atpakaļ.

Diemžēl pieprasījuma apstrādes laikā radās problēma. Lūdzu, pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.

Lūdzu, ievadiet sērijas numuru.

Šis Apple produkta sērijas numurs nav derīgs. Lūdzu, ievadiet sērijas numuru vēlreiz. Ja problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar mums.

Diemžēl pieprasījuma apstrādes laikā radās problēma. Lūdzu, pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.

Noskaidrot jūsu iPhone sērijas numuru var vienkārši. Uzziniet, kā to paveikt.

Nomaiņas process

Atrodiet Apple pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu akumulatoru. Pirms apkopes pakalpojumu sniegšanas iPhone ierīce tiks pārbaudīta, lai pārliecinātos, vai tā atbilst programmas nosacījumiem un darbojas kā paredzēts.

Lūdzu, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, ka akumulatoru nomaiņas pakalpojums ir pieejams vēlamajā dienā.

Piezīme: programmā nepiedalās bezvadu pakalpojumu partneroperatori.

Lai sagatavotu iPhone 6s ierīci akumulatora nomaiņai, lūdzu, veiciet šādas darbības:

  • Dublējiet savus datus pakalpojumā iTunes vai iCloud.
  • Izslēdziet funkciju Find My iPhone (Atrast manu iPhone).
  • Dzēsiet datus un iestatījumus šeit: Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase all Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus).

Piezīme. Ja iPhone 6s ierīce ir bojāta, piemēram, ir ieplaisājis ekrāns, un bojājuma rezultātā nevar veikt akumulatora nomaiņu, vispirms ir jānovērš šī problēma, un tikai pēc tam var veikt akumulatora nomaiņu. Dažos gadījumos par remontu var tikt prasīta maksa.

Papildinformācija

Uzņēmums Apple var noteikt, ka remonta pakalpojumus drīkst sniegt tikai tālruņa iegādes valstī vai reģionā. iPhone 6s ierīcēm, kas iegādātas kādā no EEZ dalībvalstīm, apkope ir pieejama arī citās EEZ dalībvalstīs.

Ja uzskatāt, ka šī problēma attiecas arī uz jūsu iPhone 6s, un jūs nomainījāt akumulatoru par maksu, sazinieties ar uzņēmumu Apple, lai pieprasītu naudas atgriešanu.

Šī Apple programma, kas darbojas visā pasaulē, nepagarina iPhone 6s standarta garantijas termiņu.

Programma uz ietekmētajiem iPhone 6s akumulatoriem attiecas 3 gadus pēc pirmās ierīces pārdošanas mazumtirdzniecībā.

Informācijas sniegšanas datums: 2016. gada 30. novembris