Apple pilnvarotu apkopes centru programma

Apple pilnvarotu apkopes centru (Apple Authorized Service Provider — AASP) programma ir paredzēta uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti jebkura Apple produkta garantijas un ārpusgarantijas remonta pakalpojumu sniegšanā. Atbilstoši uzņēmumi var iegūt piekļuvi oriģinālajām Apple detaļām, rīkiem, apmācībai, apkopes rokasgrāmatām, diagnostikai un resursiem, lai veiktu šo remontu.

Kas var pieteikties?

Uzņēmumi, organizācijas, universitātes un koledžas reģionos, kur Apple tieši nodrošina apkopes pakalpojumus, var pieteikties, lai kļūtu par Apple pilnvarotu apkopes centru.

Pilnvaroti Apple tālākpārdevēji un uzņēmumi, kas specializējas apkopes pakalpojumu sniegšanā reģionos, kur Apple tieši nodrošina apkopes pakalpojumus, var pieteikties, lai kļūtu par Apple pilnvarotu apkopes centru.

Detaļu tālākpārdevēji un izplatītāji neatbilst šīs programmas nosacījumiem.

Kādas ir prasības?

Prasības saistībā ar uzņēmumu

Organizācijām, kas vēlas iegūt Apple pilnvarota apkopes centra statusu, jādarbojas pietiekami ilgi, un uzņēmumam Apple jābūt pieejamiem to revidētajiem finanšu pārskatiem. Ir nepieciešama kredītlīnija, kas jāsaskaņo ar Apple finanšu grupu attiecīgajā reģionā. Veicot uzņēmējdarbību, organizācijai ir aktīvi jāreklamē Apple zīmols, kā arī AppleCare apkopes un atbalsta produkti.

Prasības saistībā ar uzņēmuma darbībām

Pilnvarotajiem apkopes centriem vienmēr ir jāievēro Apple standarti attiecībā uz apkopes līmeņiem, tehnisko speciālistu sertifikāciju un apkopes pieejamību klientiem. Pilnvarotajiem apkopes centriem ir jāveic vismaz 200 remontu ceturksnī. Apple veic periodiskas pilnvaroto apkopes centru revīzijas un pārbaudes, lai nodrošinātu, ka šie augstie standarti tiek pastāvīgi ievēroti. Ir jānodrošina Apple remonta rīku, apmācības, apkopes rokasgrāmatu un diagnostikas privātums.

Telpas

Organizācijai ir nepieciešams potenciālo klientu apkalpošanas centrs ar atsaucīgu apkopes personālu viegli pieejamā atrašanās vietā. Telpās ir jābūt tīrai un reprezentablai pieņemšanas zonai klientiem, kas ieradušies bez pieteikšanās, kā arī drošai darbnīcas zonai, kurā tiek veikti remontdarbi un glabātas detaļas un remontējamās ierīces. Privāta adrese nav pieņemama kā pilnvarota apkopes centra atrašanās vieta.

Tehnisko speciālistu sertifikācija

Apple produktu remontu pilnvarotajos apkopes centros var veikt tikai Apple sertificēti tehniskie speciālisti.

Lai vienā ceturksnī veiktu vismaz 200 remontus, pilnvarotajam apkopes centram ir jāpieņem darbā vismaz viens Apple sertificēts tehniskais speciālists.

Lai sertificētos uzņēmuma Apple produktu remontdarbu veikšanai, ir jānokārto eksāmeni, izmantojot tiešsaistes Autorizētās pārbaudes centru. Sertifikācija tiek atjaunināta reizi gadā katram produktam atsevišķi. Par sertifikācijas eksāmenu nav jāmaksā uzņēmumiem, kuri ir apstiprināti kā pilnvaroti apkopes centri.

Detalizēta informācija par Apple sertifikācijas sagatavošanas kursiem un eksāmeniem ir pieejama šeit.

Pieteikšanās

Lūdzu, nosūtiet e-pasta vēstuli uz adresi aasp_application_euro@apple.com, norādot visu tālāk minēto informāciju:

 • Uzņēmuma juridiskais nosaukums (arī firmas nosaukums, ja attiecas), ar kādu uzņēmums īsteno savas darbības
 • Vadītājs/īpašnieks
 • Atrašanās vietas adrese(-es) (ņemiet vērā: Apple nepieņem mājas biroja vai pastkastītes adresi)
 • Atrašanās vietas tālruņa numurs
 • Jūsu uzņēmuma domēna e-pasta adrese
 • Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietne
 • Iepriekšēja pieredze vai sadarbība ar Apple pakalpojumu sniedzēja vai tālākpārdevēja lomā
 • Uzņēmējdarbības mērķis, iekļaujot klientu segmentu vai tipu

Piezīmes

 • Apple neizskata pieteikumus, kas neatbilst programmas prasībām.
 • Atbilstība programmas prasībām negarantē pieņemšanu programmā.
 • Apple patur tiesības nekomentējot noraidīt jebkuru pieteikumu.
 • Apple neizskata kandidātus, kuri uzņēmuma nosaukumā vai tīmekļa lapās izmanto Apple preču zīmes terminus, ja vien šāds lietojums nav saskaņā ar Apple preču zīmju izmantošanas noteikumiem.

Uzziniet vairāk par visām Apple piedāvātajām apkopes un remonta programmām šeit.