Par pārvaldītajiem Apple ID, kas izmantojami darba vajadzībām

Uzziniet, kā lietot pārvaldīto Apple ID, ko jums piešķir uzņēmums.

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuriem ir pārvaldītie Apple ID. Ja esat IT administrators, uzziniet vairāk par to, kā izveidot un lietot pārvaldītos Apple ID, izmantojot portālu Apple Business Manager

Jūsu uzņēmums var izveidot pārvaldītos Apple ID, lai darbinieki tos izmantotu darba vajadzībām. Pārvaldītie Apple ID ir unikāli jūsu uzņēmumam un atšķiras no tiem Apple ID, ko varat izveidot pats. Jūs varat piesaistīt pārvaldīto Apple ID tai pašai e-pasta adresei un tālruņa numuram, kam ir piesaistīts jūsu personiskais Apple ID. Atšķirībā no personiskajiem Apple ID pakalpojumus, kuriem var piekļūt pārvaldītais Apple ID, pārvalda IT administratori.

Funkciju pieejamības pārbaude

Jūsu darbinieki var izmantot Apple pakalpojumus, tostarp iCloud un sadarbību programmā iWork un Notes, bet, tā kā pārvaldītie Apple ID ir paredzēti tikai darba vajadzībām, dažas funkcijas ir atspējotas, lai aizsargātu organizācijas. Pārvaldītajiem Apple ID ir pieejami arī 5GB iCloud krātuves.

Tā kā ar pārvaldītajiem Apple ID nevar veikt pirkumus, administratori var piešķirt saturu jūsu pārvaldītajam Apple ID vai piešķirtajām ierīcēm.

Atsevišķi pakalpojumi nav pieejami visās valstīs un reģionos.

Par lietotājvārdu un paroli

Kad jūsu uzņēmums ir izveidojis kontu, varat izmantot savu pārvaldīto Apple ID. Pārvaldītajā Apple ID var būt iekļauts jūsu uzņēmuma nosaukums vai vārds “appleid”. Piemēram, jūsu ID var izskatīties šādi: johnappleseed@appleid.mycompany.com.

Jūsu konta nosaukumu iestata jūsu uzņēmuma Apple Business Manager administrators. Ja jūsu lietotājvārdā ir kļūda vai konta informācija ir jāmaina, sazinieties ar uzņēmuma administratoru.

Paroles izveide

Pirmo reizi pierakstoties ar savu pārvaldīto Apple ID, izmantojiet administratora izsniegto pagaidu paroli. Pēc pierakstīšanās saņemsiet uzaicinājumu iestatīt jaunu paroli. Jums ir jāpabeidz paroles iestatīšana, lai varētu pierakstīties dažos Apple pakalpojumos.

Ja esat personu pārvaldnieks, ierīču pārvaldnieks, satura pārvaldnieks vai cits darbinieks, savā Mac vai iOS ierīcē pierakstieties vietnē appleid.apple.com, lai iestatītu paroli. Izmantojiet standarta paroli, kurā ir vismaz astoņi cipari un burti.

Paroles atiestatīšana

Atšķirībā no personiskajiem Apple ID jūsu paroli atiestata administrators. Lai izveidotu jaunu paroli, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sazinieties ar administratoru, lai saņemtu pagaidu paroli.
  2. Izmantojiet pagaidu paroli, lai pierakstītos koplietojamā iPad ierīcē vai pakalpojumā iCloud savā ierīcē. Vai, ja jūsu loma paredz šādu piekļuvi, ar pagaidu paroli pierakstieties portālā Apple Business Manager.
  3. Izveidojiet jaunu paroli.

Pārvaldīto Apple ID paroles nevar atiestatīt no Apple ID konta lapas vai vietnes iforgot.apple.com.

Pierakstīšanās ar pārvaldīto Apple ID

Lai pieteiktos ierīcēs, kas iestatītas ar Apple Business Manager, izmantojiet savu pārvaldīto Apple ID un paroli. Lai pierakstītos ierīcēs, kas nav iestatītas ar Apple Business Manager, atbilstoši savai lomai rīkojieties, kā norādīts tālāk.

  • Darbinieki: izmantojiet savu pārvaldīto Apple ID vai paroli. 
  • Personu pārvaldnieki, ierīču pārvaldnieki un satura pārvaldnieki: izmantojiet savu pārvaldīto Apple ID un paroli ar divfaktoru autentifikāciju.

Administratora piekļuve jūsu kontam

Uzņēmums, kas izsniedz jūsu pārvaldīto Apple ID, ir jūsu konta īpašnieks. IT administrators var piekļūt jūsu kontam jebkurā laikā un veikt šādas izmaiņas:

  • ierobežot piekļuvi kontam;
  • noņemt kontu;
  • atjaunināt konta informāciju.

Uzziniet, kāda politika personu pārvaldniekiem, ierīču pārvaldniekiem un satura pārvaldniekiem jāievēro, izmantojot pārvaldītos Apple ID personiskām vajadzībām.

Konta informācijas atjaunināšana

Ja esat personu pārvaldnieks, ierīču pārvaldnieks vai satura pārvaldnieks, izmantojiet Apple ID konta lapu, lai pārvaldītu un atjauninātu konta informāciju. Lai veiktu izmaiņas savās uzticamajās ierīcēs, jums ir jābūt personu pārvaldniekam, ierīču pārvaldniekam vai satura pārvaldniekam.

Ja esat darbinieks un vēlaties atjaunināt sava konta informāciju, sazinieties ar administratoru. 

Publicēšanas datums: