macOS bezvadu viesabonēšana uzņēmumu klientiem

Uzziniet, kā macOS atbalsta viesabonēšanu starp piekļuves punktiem bezvadu tīklā.

Ja esat sistēmas administrators, macOS viesabonēšana palīdz saglabāt jūsu Mac ierīces savienojumu, kamēr ierīce pārvietojas starp dažādām atrašanās vietām jūsu biroja tīklā.


Trigera slieksnis

Trigera slieksnis ir minimālais signāla līmenis, kas klientam nepieciešams pašreizējā savienojuma uzturēšanai.  

macOS klienti uzrauga un uztur pašreizējā BSSID savienojumu, līdz RSSI pārsniedz -75 dBm slieksni. Kad RSSI pārsniedz šo slieksni, macOS skenē viesabonēšanas BSSID kandidātus pašreizējam ESSID.

Nosakot šo slieksni, ņemiet vērā signālu pārklāšanos starp jūsu bezvadu šūnām. macOS saglabā savienojumu līdz -75 dBm slieksnim, bet 5 GHz šūnas tiek veidotas ar -67 dBm pārklāšanos. Šie klienti saglabās savienojumu ar pašreizējo BSSID ilgāk, nekā varētu šķist.

Ņemiet vērā arī šūnu pārklāšanās mērīšanas veidu. Datoru antenas dažādos modeļos atšķiras, un tās uztver šūnu robežas, kas atšķiras no paredzētajām. Mērot šūnu pārklāšanos, vienmēr ieteicams izmantot mērķa ierīci.


Joslas, tīkla un viesabonēšanas atlases kritēriji

macOS noklusējuma josla vienmēr ir 5 GHz, nevis 2,4 GHz. Tas notiek, kamēr 5 GHz tīkla RSSI ir vismaz -68 dBm un tīkla noslodze nav pārmērīga.

macOS ņem vērā tīklu kopīgoto informāciju par kanālu izmantošanu un saistīto klientu skaitu. macOS izmanto šo informāciju kopā ar signāla stipruma mērījumiem (RSSI), lai piešķirtu vērtējumu tīklu kandidātiem. Tīkli ar augstāku vērtējumu nodrošina labākas Wi-Fi iespējas.

Ja vienlīdzīgs vērtējums tiek piešķirts vairākiem 5 GHz SSID, macOS izvēlas tīklu atbilstoši tālāk norādītajiem kritērijiem.

  • Priekšroka tiek dota 802.11ax, nevis 802.11ac.
  • Priekšroka tiek dota 802.11ac, nevis 802.11n vai 802.11a.
  • Priekšroka tiek dota 802.11n, nevis 802.11a.
  • Priekšroka tiek dota kanāla platumam 80 MHz, nevis 40 MHz vai 20 MHz.
  • Priekšroka tiek dota kanāla platumam 40 MHz, nevis 20 MHz.

macOS Monterey atbalsta 802.11k Mac datoros ar Apple mikroshēmu.

Vecākas macOS versijas neatbalsta 802.11k, bet sadarbojas ar SSID, kam iespējots 802.11k.

macOS atlasa mērķa BSSID, kura ziņotais RSSI ir 12 dB vai lielāks nekā pašreizējā BSSID RSSI. Tas ir spēkā pat tad, ja macOS klients ir dīkstāvē vai nosūta/saņem datus.


Viesabonēšanas veiktspēja

Viesabonēšanas veiktspēja apraksta, cik ilgs laiks klientam nepieciešams, lai sekmīgi veiktu jauna BSSID autentifikāciju.

Derīga tīkla un piekļuves punkta (AP) atrašana ir tikai daļa no procesa. Klientam ir ātri un bez traucējumiem jāpabeidz viesabonēšanas process, lai lietotājam nerastos dīkstāve. Viesabonēšana ietver klienta autentifikāciju attiecībā uz jauno BSSID un pašreizējā BSSID autentifikācijas atteikšanu. Drošības un autentifikācijas metode nosaka, cik ātri tas var notikt. 

Lai veiktu ar 802.1X saistītu autentifikāciju, klientam vispirms jāpabeidz visa EAP atslēgu apmaiņa. Pēc tam var atcelt pašreizējā BSSID autentifikāciju. Atkarībā no vides autentifikācijas infrastruktūras tas var aizņemt vairākas sekundes. Lietotāji var izjust pakalpojuma pārtraukumus datu klusuma veidā.

macOS atbalsta statisko PMKID (Pairwise Master Key identifier) kešatmiņu, lai palīdzētu optimizēt viesabonēšanu starp BSSID tajā pašā ESSID. macOS neatbalsta funkciju Fast BSS Transition jeb 802.11r. Lai atbalstītu macOS, jums nav jāizvieto papildu SSID, jo macOS ir savietojama ar 802.11r.

macOS Monterey atbalsta 802.11r un 802.11v Mac datoros ar Apple mikroshēmu.

macOS atbalsta statisko PMKID (Pairwise Master Key identifier) kešatmiņu, lai palīdzētu optimizēt viesabonēšanu starp BSSID tajā pašā ESSID. Vecākas macOS versijas neatbalsta funkciju Fast BSS Transition jeb 802.11r. Vecākas macOS versijas ir savietojamas ar 802.11r, tāpēc nav jāizvieto papildu SSID.


Klienta RSSI mērīšana

macOS piedāvā vairākus iebūvētus rīkus, kas veic skenēšanu, lai izmērītu RSSI.

Lai uzzinātu saistītā tīkla RSSI, turiet nospiestu taustiņu Option (Opcija), vienlaikus noklikšķinot uz Wi-Fi izvēlnes .

macOS Wi-Fi izvēlņu joslas opciju izvēlne

Lai uzzinātu klienta vides tīklu RSSI, izmantojiet funkciju Wireless Diagnostics (Bezvadu diagnostika). Lai atvērtu funkciju Wireless Diagnostics (Bezvadu diagnostika), noklikšķiniet uz Wi-Fi izvēlnes  un atlasiet opciju Open Wireless Diagnostic (Atvērt bezvadu diagnostiku). Izvēlņu joslā izvēlieties opciju Window (Logs) > Scan (Skenēt), lai atrastu visus bezvadu tīklus tuvumā un izmērītu to RSSI.

Funkcijas Wireless Diagnostics (Bezvadu diagnostika) skenēšanas rezultātu logs

Publicēšanas datums: