„Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų programa

„Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų (AĮPT) programa yra skirta įmonėms, norinčioms teikti garantinio ir negarantinio „Apple“ produktų taisymo paslaugas. Reikalavimus atitinkančios įmonės gali naudotis originaliomis „Apple“ dalimis, įrankiais, mokymais, techninės priežiūros vadovais, diagnostika ir ištekliais, kad galėtų atlikti taisymo darbus.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką tapti „Apple“ įgaliotuoju paslaugų teikėju gali teikti įmonės, organizacijos, universitetai ir kolegijos, veikiantys regionuose, kuriuose „Apple“ tiesiogiai siūlo techninės priežiūros paslaugas.

Paraišką tapti „Apple“ įgaliotuoju paslaugų teikėju gali teikti įgaliotieji „Apple“ pardavėjai ir įmonės, teikiančios techninės priežiūros paslaugas regionuose, kuriuose „Apple“ tiesiogiai siūlo techninės priežiūros paslaugas.

Dalių pardavėjai ir platintojai šioje programoje dalyvauti negali.

Kokie taikomi reikalavimai?

Reikalavimai įmonėms

Organizacijos, teikiančios paraišką tapti įgaliotuoju paslaugų teikėju, privalo veikti rinktoje pakankamai laiko ir turėti audituotus finansinius įrašus, kuriuos galėtų pateikti peržiūrėti „Apple“. Atitinkamo regiono „Apple“ finansų komanda turi suteikti leidimą naudotis kreditu. Organizacija turėtų aktyviai reklamuoti „Apple“ prekės ženklą, „AppleCare“ paslaugas ir palaikymo produktus kaip savo verslo dalį.

Veiklos vykdymo reikalavimai

Įgaliotieji paslaugų teikėjai visada privalo atitikti „Apple“ standartus, susijusius su paslaugų lygiu, technikų sertifikavimu ir paslaugų prieinamumu klientams. Įgaliotieji paslaugų teikėjai per ketvirtį turi atlikti ne mažiau nei 200 taisymo darbų. „Apple“ periodiškai atlieka įgaliotojų paslaugų teikėjų patikras ir peržiūras, norėdama užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi šių aukštų standartų. „Apple“ taisymo įrankiai, mokymai, techninės priežiūros vadovai ir diagnostika turi būti laikomi konfidencialiais.

Patalpos

Organizacija turi veikti lengvai pasiekiamoje vietoje esančiose komercinės paskirties patalpose, į kurias galėtų įeiti klientai. Jose turi dirbti specialiai paskirti techninės priežiūros darbuotojai. Patalpose turi būti švari ir tinkamai atrodanti techninės priežiūros paslaugomis norinčių pasinaudoti klientų priėmimo vieta ir saugios dirbtuvės, skirtos taisymo darbams atlikti, dalims ir taisomiems produktams laikyti. Gyvenamosios vietos adresas nėra priimtinas kaip įgaliotojo techninės priežiūros punkto adresas.

Techninis sertifikavimas

Įgaliotieji paslaugų teikėjai „Apple“ produktų taisymą turi patikėti „Apple“ sertifikuotiems technikams.

Norint per ketvirtį atlikti ne mažiau nei 200 taisymo darbų, įgaliotasis paslaugų teikėjas turi pasamdyti bent vieną „Apple“ sertifikuotą techniką.

Norint įgyti sertifikatą taisyti „Apple“ produktus, reikia išlaikyti egzaminus internetiniame įgaliotame testavimo centre. Kiekvieno produkto sertifikatai atnaujinami kasmet. Sertifikavimo egzaminų mokesčiai netaikomi įmonėms, kurios patvirtinamos kaip įgaliotosios paslaugų teikėjos.

Išsamią informaciją apie „Apple“ sertifikavimui paruoštus kursus ir egzaminus rasite čia.

Kaip pateikti paraišką

Parašykite el. laišką adresu aasp_application_euro@apple.com, pateikdami visą toliau nurodytą informaciją:

 • juridinį įmonės pavadinimą (įsk. DBA, jei taikoma), kurį naudodama įmonė vykdo verslą;
 • direktorių / savininką;
 • vietos (-ų) adresą (-us) (pastaba: „Apple“ nepriima namų biurų adresų ar pašto dėžučių);
 • vietos telefono numerį;
 • įmonės domeno el. pašto adresą;
 • įmonės svetainę;
 • ankstesnę kaip „Apple“ paslaugos teikėjo arba pardavėjo patirtį arba istoriją;
 • verslo tikslą, įskaitant klientų segmentą arba tipą.

Pastabos

 • „Apple“ nesvarsto paraiškų, kurios neatitinka programos reikalavimų.
 • Programos reikalavimų atitikimas negarantuoja, kad galėsite dalyvauti programoje.
 • „Apple“ pasilieka teisę atmesti bet kokią paraišką be komentarų.
 • „Apple“ nesvarstys tokių pareiškėjų, kurie kaip įmonės pavadinimo arba tinklalapio dalį naudoja „Apple“ prekių ženklų terminus, paraiškų, nebent toks naudojimas yra suderinamas su „Apple“ prekių ženklų naudojimo sąlygomis.

Sužinokite daugiau apie visas „Apple“ siūlomas techninės priežiūros ir taisymo programas čia.