Naudoti ekraną „Freedom Scientific Focus Blue“ su funkcija „VoiceOver“

Naudodami Brailio rašmenų ekraną „Freedom Scientific Focus Blue“ su funkcija „VoiceOver“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, galite naudoti tokius prietaisui būdingus klavišus.

Šiems ekranams „Freedom Scientific“ galite naudoti tokias komandas:

  • „Focus 14 Blue"
  • „Focus 80 Blue"
  • „Focus 40 Blue"

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane būtų naudojama tinkama lentelė, būtinai naudokitės naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento Dešinioji naršymo svirtelė į viršų
Pereiti prie kito elemento Dešinioji naršymo svirtelė į apačią
Slinkti į kairę per vieną puslapį Dešinioji svirtelė į viršų
Slinkti į dešinę per vieną puslapį Dešinioji svirtelė į apačią
Slinkti į viršų per vieną puslapį Kairioji svirtelė į viršų
Slinkti į apačią per vieną puslapį Kairioji svirtelė į apačią
Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra) Kairysis selektorius

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą Kairioji naršymo svirtelė į viršų
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą Kairioji naršymo svirtelė į apačią

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvo eilutė
Pasirinkti elementą, esantį po pirštu Kairiojo režimo mygtukas arba dešiniojo režimo mygtukas
Pradėti arba sustabdyti dabartinę vietą Dešinysis selektorius

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvo eilutė
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę Kairysis slinkimas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę Dešinysis slinkimas

Sužinokite daugiau

Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos funkcijai „VoiceOver“. Sužinokite, ką daryti, jei turite klasikinį ekraną „Focus 40 Blue“.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: