Naudoti ekraną „Freedom Scientific Focus 40 Blue“ su funkcija „VoiceOver“

Naudodami Brailio rašmenų ekraną „Freedom Scientific Focus 40 Blue“ (klasikinio modelio) su „VoiceOver“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, galite naudoti šiuos prietaisui būdingus klavišus.

Šios komandos taikomos tik „Focus 40 Blue“ (klasikiniam modeliui). Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane būtų naudojama tinkama lentelė, būtinai naudokitės naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento Dešinioji naršymo svirtelė į viršų
Pereiti prie kito elemento Dešinioji naršymo svirtelė į apačią
Slinkti į kairę per vieną puslapį Dešinioji svirtelė į viršų
Slinkti į dešinę per vieną puslapį Dešinioji svirtelė į apačią
Slinkti į viršų per vieną puslapį Kairioji svirtelė į viršų
Slinkti į apačią per vieną puslapį Kairioji svirtelė į apačią
Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra) Kairysis selektorius 

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą Kairioji naršymo svirtelė į viršų
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą Kairioji naršymo svirtelė į apačią

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvo eilutė arba 2 parinktuvo eilutė
Pasirinkti elementą, esantį po pirštu Kairiojo režimo mygtukas arba dešiniojo režimo mygtukas
Pradėti arba sustabdyti dabartinį veiksmą Dešinysis selektorius

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvo eilutė arba 2 būsenos parinktuvo eilutė
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę Kairysis slinkimas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę Dešinysis slinkimas

Sužinokite daugiau

Ekranų „Focus Blue“ vėliausių modelių komandų sąrašą žr. „Freedom Scientific Focus Blue“: prietaiso klavišai „VoiceOver“ naršymui. Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos funkcijai „VoiceOver“.

 

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: