Bendrosios Brailio komandos, skirtos „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginių „VoiceOver“ funkcijai

„iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginiuose naudojant Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, Brailio rašmenų ekrane gali būti palaikomos toliau nurodytos naršymo komandos.

Norėdami užtikrinti, kad Brailio rašmenų ekrane naudojama tinkama lentelė, įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įdiegta naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento 1 taškas + tarpo klavišas
Pereiti prie kito elemento 4 taškas + tarpo klavišas
Eiti į pirmąjį elementą 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + tarpo klavišas
Eiti į paskutinį elementą 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Elemento parinkiklis 2 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Eiti į būsenos juostą 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Eiti į „Notification Center“ (pranešimų centrą) 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Eiti į „Control Center“ (valdymo centrą) 2 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Išeiti iš dabartinio konteksto 1 taškas + 2 taškas + tarpo klavišas
Pereiti į kairiąją „Split View“ programą (tik „iPad“) 3 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas 
Pereiti į dešiniąją „Split View“ programą (tik „iPad“) 2 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pereiti į ankstesnį konteinerį (tik „iPad“) 1 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas
Pereiti į kitą konteinerį (tik „iPad“) 4 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas

Slinkimas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Slinkti į kairę per vieną puslapį 2 taškas + 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Slinkti į dešinę per vieną puslapį 1 taškas + 3 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Slinkti į viršų per vieną puslapį 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Slinkti į apačią per vieną puslapį 1 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pasakyti puslapio numerį ar rodomas eilutes 3 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą 3 taškas + tarpo klavišas
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą 6 taškas + tarpo klavišas
Pasirinkti ankstesnę rotoriaus nuostatą 2 taškas + 3 taškas + tarpo klavišas
Pasirinkti kitą rotoriaus nuostatą 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Atlikti vieną bakstelėjimą 3 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas pagrindinis mygtukas 1 taškas + 2 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas garsumo didinimo mygtukas 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas garsumo mažinimo mygtukas 1 taškas + 2 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas klavišas „Eject“ (išstumti) 1 taškas + 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
„3D Touch“ veiksmas su pažymėtu elementu 3 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas

Skaitymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Skaityti puslapį pradedant nuo pasirinkto elemento 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Skaityti puslapį pradedant nuo viršaus 2 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas

Redagavimas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pažymėti viską 2 taškas + 3 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pažymėti kairėje 2 taškas + 3 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Pažymėti dešinėje 2 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Tabuliavimo klavišas 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Antrojo lygio tabuliavimo klavišas 1 taškas + 2 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Iškirpti 1 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Kopijuoti 1 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Įklijuoti 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas klavišas „Delete“ (šalinti) Tarpo klavišas arba 1 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Suaktyvinamas klavišas „Return“ (grįžti) Tarpo klavišas arba 1 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Atsisakyti įvesto teksto 1 taškas + 3 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Grąžinti įvestą tekstą 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Teksto paieška 1 taškas + 2 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Išvesties teksto stilius 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pradėti diktuoti esant teksto lauke 1 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas

Valdymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Įjungti ir išjungti ekrano uždangą 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pristabdyti arba tęsti kalbą 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Įjungti arba išjungti kalbą 1 taškas + 3 taškas + 4 taškas + tarpo klavišas
Programų jungiklis 1 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Pagalba 1 taškas + 3 taškas + tarpo klavišas
Keisti elemento žymę 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Perjungti „QuickNav“ 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Paleisti / pristabdyti muziką 1 taškas + 5 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę 2 taškas + tarpo klavišas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę 5 taškas + tarpo klavišas
Perjungti skelbimų istoriją 1 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Versti 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Kitas išvesties režimas 1 taškas + 2 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas
Kitas įvesties režimas 2 taškas + 3 taškas + 6 taškas + tarpo klavišas
Perjungiama iš suspaustojo į nesuspaustąjį Brailio raštą 1 taškas + 2 taškas + 4 taškas + 5 taškas + tarpo klavišas

Įvesties ir išvesties režimas atitinka 6-ių taškų, 6-ių taškų sutrumpintąjį ir 8-ių taškų Brailio rašmenų modelius.

8-ių taškų

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Ankstesnis konteineris 1 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas
Kitas konteineris 4 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas
„Delete“ (ištrinti) 7 taškas + tarpo klavišas
Vykdyti 8 taškas + tarpo klavišas
Perjungti nutildymą 1 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas
Paleisti pagalbą 1 taškas + 3 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas
Slinkti į viršų per puslapį 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + 8 taškas + tarpo klavišas
Slinkti į apačią per puslapį 1 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 6 taškas + 8 taškas + tarpo klavišas
Imituotas ilgas paspaudimas 3 taškas + 6 taškas + 7 taškas + 8 taškas + tarpo klavišas
Spartusis naršymas vienos raidės klavišu 1 taškas + 2 taškas + 3 taškas + 4 taškas + 5 taškas + 7 taškas + tarpo klavišas

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: