Skambučio peradresavimas, skambučio laukimas ir kitos skambučio funkcijos „iPhone“ telefone

„iPhone“ telefone palaikomos įvairios skambučio funkcijos, įskaitant skambučio laukimą, skambučio peradresavimą ir konferencinius skambučius. Tačiau kai kurios „iPhone“ funkcijos GSM ir CDMA tinkluose veikia skirtingai.

Šis straipsnis padėtas į archyvą ir „Apple“ jo nebeatnaujina.

Šias funkcijas įjungti galite įvairiais būdais, tai priklauso nuo belaidžio ryšio operatoriaus tinklo technologijos (GSM arba CDMA).

Funkcija „iPhone“ (GSM tinklai) „iPhone“ (CDMA tinklai) Pastabos
Skambučio peradresavimas Įjunkite arba išjunkite dalyje
„Settings“·(nuostatos) > „Phone“ (telefonas).
Kaip naudoti skambučio peradresavimą, teiraukitės tinklo operatoriaus. Norėdami sužinoti, ar skambučio peradresavimas įjungtas, būsenos juostoje ieškokite šios piktogramos .
Skambučio laukimas Įjunkite arba išjunkite dalyje
„Settings“·(nuostatos) > „Phone“ (telefonas).
Kaip naudoti skambučio laukimą, teiraukitės tinklo operatoriaus.  
Skambinančiojo ID Įjunkite arba išjunkite dalyje
„Settings“·(nuostatos) > „Phone“ (telefonas).
Kaip naudoti skambinančiojo ID, teiraukitės tinklo operatoriaus.  
Konferenciniai skambučiai Palaikoma iki penkių skambučių vienu metu Palaikoma iki dviejų skambučių vienu metu. CDMA tinkluose tam tikrais atvejais gali nepavykti pridėti, pakeisti arba sujungti skambučių. Naudojant VoLTE gali būti nepasiekiamos tam tikros konferencinių skambučių funkcijos. Daugiau informacijos žr. „iPhone“ naudotojo vadove
Pristabdymo simbolio rinkimas Rinkdami numerį palieskite ir laikykite *. Redaguodami adresato numerį palieskite +*#, tada – „Pause“ (pristabdyti). Į telefono numerį įtraukiamas kablelis·ir palaukiama kelias sekundes, kol bus surenkami papildomi skaitmenys.
Laukimo simbolio rinkimas Rinkdami numerį palieskite ir laikykite #. Redaguodami adresato numerį palieskite +*#, tada – „Wait“ (laukti). Į telefono numerį įtraukiamas kabliataškis·ir palaukiama, kol naudotojas palies „Dial“ (rinkti), tada surenkami papildomi skaitmenys.
Skambučio sulaikymas Palieskite ir laikykite „Mute“ (nutildyti). Netaikoma CDMA tinkluose negalite sulaikyti skambučio.

 

Publikavimo data: