Telefono numerių ir kontaktų blokavimas „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje

Naudodami „iOS“ galite blokuoti kontaktus ir telefono numerius savo įrenginyje. Taip pat galite filtruoti iš nežinomų siuntėjų gautus „iMessages“ pranešimus ir pranešti apie „iMessages“ pranešimus, kurie atrodo kaip brukalas ar šlamštas.

Telefono numerio ar kontakto užblokavimas

Užblokuoti telefono numerį ar kontaktą galite keliais būdais.

„Phone“ (telefonas)

Jei esate atidarę programos „Phone“ (telefonas) skiltį „Recents“ (vėliausiai įtraukta), palieskite informacijos piktogramą šalia telefono numerio ar kontakto, kurį norite užblokuoti. Slinkite į ekrano apačią ir palieskite „Block this Caller“ (blokuoti skambinantįjį).
 

„FaceTime“ vaizdo skambučiai

Jei esate atidarę programą „FaceTime“, palieskite informacijos piktogramą šalia telefono numerio ar kontakto, kurį norite užblokuoti. Slinkite į ekrano apačią ir palieskite „Block this Caller“ (blokuoti skambinantįjį).
 

„Messages“ (pranešimai)

Jei esate atidarę programą „Messages“, palieskite informacijos piktogramą, tada palieskite vardą arba telefono numerį. Slinkite į ekrano „Info“ (informacija) apačią ir palieskite „Block this Caller“ (blokuoti skambinantįjį).

Kai užblokuosite telefono numerį arba kontaktą, vis tiek galėsite iš jų gauti balso pašto pranešimus, tačiau jums nebus apie tai pranešama. Siunčiami arba gauti pranešimai pristatyti nebus. Be to, kontaktas negaus pranešimo apie tai, kad skambutis ar pranešimas yra blokuojamas.

Galite naudoti kai kurias trečiųjų šalių programas, kad galėtumėte aptikti ir blokuoti nepageidaujamus skambučius.

Blokuojamų telefono numerių ir kontaktų tvarkymas

Jei norite matyti telefono numerius ir kontaktus, kuriuos esate užblokavę naudodami programas „Phone“ (telefonas), „FaceTime“ ar „Messages“ (pranešimai), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

„Phone“ (telefonas)

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Call Blocking & Identification“ (skambučių blokavimas ir identifikavimas).
 

„FaceTime“ vaizdo skambučiai

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“ > „Blocked“ (užblokuota).
 

„Messages“ (pranešimai)

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai) > „Blocked“ (užblokuota).
 

Šiuose ekranuose galite pridėti ar atblokuoti kontaktus ir atblokuoti telefono numerius. 

Jei norite pridėti kontaktą iš „Phone“ (telefonas), eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Call Blocking & Identification“ (skambučių blokavimas ir identifikavimas) > „Block Contact“ (blokuoti kontaktą). Tada palieskite norimą blokuoti kontaktą. Jei norite pridėti kontaktą iš „Messages“ (pranešimai) arba „FaceTime“, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai) arba eikite į „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“, slinkite žemyn ir palieskite „Blocked“ (užblokuota), palieskite „Add New“ (pridėti naują), tada pasirinkite norimą blokuoti kontaktą. Jei norite atblokuoti kontaktą ar telefono numerį, numerio srityje braukite į kairę, tada palieskite „Unblock“ (atblokuoti).

Iš nežinomų siuntėjų gautų „iMessages“ pranešimų filtravimas

Galite filtruoti „iMessages“ pranešimus, gautus iš žmonių, kurie nėra išsaugoti jūsų kontaktuose.

Jei norite filtruoti „iMessages“ pranešimus, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai) ir įjunkite „Filter Unknown Senders“ (filtruoti nežinomus siuntėjus).

Skiltyje „Messages“ (pranešimai) matysite naują skirtuką „Unknown Senders“ (nežinomi siuntėjai), bet apie šiuos „iMessages“ pranešimus jums nebus pranešama.

     

Pranešimas apie brukalą ar šlamštą programoje „Messages“ (pranešimai)

Naudodami programą „Messages“ (pranešimai) galite pranešti apie „iMessages“ pranešimus, kurie atrodo kaip brukalas ar šlamštas. Jei gausite „iMessage“ pranešimą iš asmens, nesančio jūsų kontaktuose, po pranešimu matysite parinktį „Report Junk“ (pranešti apie šlamštą). Palieskite „Report Junk“ (pranešti apie šlamštą), tada palieskite „Delete and Report Junk“ (ištrinti ir pranešti apie šlamštą). Programa „Messages“ (pranešimai) persiųs siuntėjo informaciją ir pranešimą „Apple“ bei ištrins pranešimą iš jūsų įrenginio. Ištrynus pranešimą šio veiksmo anuliuoti negalima.

Pranešus apie šlamštą siuntėjas neužblokuojamas ir gali atsiųsti dar vieną pranešimą. Jei šių pranešimų gauti nenorite, turite užblokuoti kontaktą.

Jei norite pranešti apie SMS ir MMS pranešimus, susisiekite su savo operatoriumi.

Sužinokite daugiau

Publikavimo data: