Brukalo skambučių aptikimas ir blokavimas naudojant trečiųjų šalių programas

Savo „iOS“ įrenginyje nustatykite trečiosios šalies programą, padėsiančią aptikti ir užblokuoti brukalo skambučius.

Prieš pradėdami

Eikite į „App Store“ ir atsisiųskite programą, kuri aptinka ir blokuoja brukalo skambučius. Galite atsisiųsti ir įdiegti kelias šią funkciją turinčias programas, sukurtas skirtingų kūrėjų.

Nustatykite programą, kad filtruotų ir aptiktų brukalo skambučius

  1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas).
  2. Bakstelėkite „Call Blocking & Identification“ (skambučių blokavimas ir identifikavimas).
  3. Dalyje „Allow These Apps To Block Calls And Provide Caller ID“ (leisti šioms programoms blokuoti skambučius ir pateikti skambinančiojo ID) programą įjunkite arba išjunkite. Taip pat galite išrikiuoti programas pagal prioritetą. Tiesiog bakstelėkite „Edit“ (redaguoti) ir vilkite programas, kad sudėliotumėte jas tokia tvarka, kurios norite.

Telefono numeriai, esantys dalyje „Blocked Contacts“ (užblokuoti kontaktai) yra numeriai, kuriuos užblokuojate patys.

Kai jums skambins, jūsų įrenginys tikrins skambinančiojo numerį ir palygins jį su telefono numerių sąrašu, esančiu trečiosios šalies brukalo programoje. Jei numeris yra sąraše, „iOS“ rodys programos nustatytą identifikacinę žymę, pvz., „Brukalas“ arba „Telemarketingas“. Jei programa nustato, kad telefono numeris yra brukalas, ji gali nuspręsti užblokuoti skambutį automatiškai. Įeinantys skambučiai niekada nesiunčiami trečiųjų šalių programų kūrėjams.

Jei nustatote, kad numeris priklauso skambinančiajam dėl brukalo, galite savo įrenginyje užblokuoti numerį patys. Telefono numeriai, kuriuos užblokuojate patys, pateikiami dalyje „Blocked Contacts“ (užblokuoti kontaktai).

Jei nebenorite naudoti programos, galite ją pašalinti.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: