Pages pre Mac: Formátovanie dokumentu pre iný jazyk

Formátovanie dokumentu pre iný jazyk

Jazyk a oblasť dokumentu určujú konvencie formátovania textu – napríklad či sa na oddeľovanie desatinných miest používajú bodky alebo čiarky, ktorý symbol meny sa používa, kde sa majú rozdeľovať slová na konci riadkov a ako sa zobrazujú dátumy (deň/mesiac/rok alebo mesiac/deň/rok).

Ak máte v Systémových nastaveniach pridaných viacero vstupných zdrojov (napríklad druhú klávesnicu), môžete vytvoriť dokument používajúci formátovanie iného jazyka.

Nastavenie klávesnice alebo iného vstupného zdroja pre iný jazyk

Ak chcete v dokumente použiť iný jazyk, najskôr pre daný jazyk nastavte vstupný zdroj (napríklad klávesnicu pre konkrétny jazyk alebo paletu znakov).

 1. Prejdite na Macu do menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Vstupné zdroje.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať v dolnej časti ľavého stĺpca, vyberte požadovanú klávesnicu a potom kliknite na Pridať.

 3. Zaškrtnite políčko Zobraziť vstupný jazyk v lište.

  Viac informácií o vstupných zdrojoch získate tak, že kliknete na Pomocníka v menu v hornej časti obrazovky a vyhľadáte text „vstupné zdroje“.

 4. Ak je apka Pages otvorená, ukončite ju a znova otvorte, aby dokázala rozpoznať zdroj.

 5. Ak chcete prepnúť na inú klávesnicu, kliknite na menu Vstup na pravej strane lišty a vyberte klávesnicu.

  Menu Vstup v pravom hornom rohu lišty.

Ak prepnete na jazyk písaný v inom smere, než aký sa používa v aktuálnom jazyku, kurzor sa posunie na stranu dokumentu používanú novým jazykom. Ak napríklad prepnete vstupný zdroj zo slovenčiny na hebrejčinu, kurzor sa posunie na pravú stranu dokumentu.

Vytvorenie dokumentu s formátovaním iného jazyka

 1. Otvorte Pages, podržte stlačený kláves Option a vyberte Súbor > Nový (v menu Súbor v hornej časti obrazovky).

 2. V ľavom dolnom rohu výberu šablón kliknite na vyskakovacie menu Jazyk a vyberte iný jazyk.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

Po výbere nového jazyka sa zmenia nadpisy, text a niektoré ovládacie prvky formátovania šablóny, aby zodpovedali danému jazyku.

Keď si prezeráte dokument používajúci jazyk a formátovanie odlišné od nastavení počítača, v dolnej časti dokumentu sa zobrazí správa označujúca používané formátovanie. Ak chcete zobraziť príklady rozdielov formátovania, kliknite na jazyk v správe.

Hlásenie o inom jazyku a nastavení regiónu zobrazujúce príklady formátovania v danom jazyku a regióne.

Zmena jazyka a formátovania dokumentu

Po vytvorení dokumentu môžete zmeniť jeho nastavenie jazyka, keď je dokument otvorený.

Poznámka: Toto nastavenie nemožno zmeniť v zdieľanom dokumente.

 1. V menu Súbor v hornej časti obrazovky vyberte Súbor > Rozšírené > Jazyk a región.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na vyskakovacie menu a vyberte jazyk a región.

  Ak vyberiete prvú položku vo vyskakovacom menu Jazyk ([Jazyk] systému), dokument sa resetuje na jazyk a región počítača. Ak následne zmeníte nastavenie jazyka počítača alebo ak dokument otvoríte v počítači s iným nastavením jazyka, jazyk a región dokumentu sa automaticky zmenia tak, aby sa zhodovali s jazykom a regiónom počítača. Ak však budete dokument zdieľať, všetkým užívateľom sa bude dokument zobrazovať s vaším jazykom a regiónom.

 3. Kliknite na OK.

Po zmene jazyka a regiónu dokumentu sa budú všetky nové zadané dáta tabuliek a grafov zobrazovať v novom jazyku. V prípade existujúcich dát tabuliek a grafov sa jazyk zmení v dátumoch (napríklad v názvoch mesiacov), ale nezmení sa interpunkcia v dátumoch ani poradie dňa, mesiaca a roka. Zmení sa interpunkcia v číslach (napríklad desatinná čiarka a oddeľovač tisícov).

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?