Pages for Mac: Opprett og bruk mastersider i et Pages-dokument

Opprett og bruk mastersider i et Pages-dokument

Sidelayoutmaler, inkludert bokmaler i liggende retning, bruker mastersider som utgangspunkt for hver side i dokumentet. Hver sidelayoutmal har en tom masterside, og bokmaler har en rekke forhåndsdesignede mastersider med plassholderelementer.

Når du legger til en ny side i dokumentet ditt, velger du en masterside, og legger deretter til ditt eget innhold. Endringer du gjør i dokumentet, påvirker ikke mastersiden.

I Rediger mastersider-visningen kan du opprette og designe nye mastersider og endre de eksisterende mastersidene.

Legg til en ny masterside

Når du skal opprette en ny masterside, dupliserer du en eksisterende masterside, redigerer duplikatet, og arkiverer det deretter med et nytt navn. Eventuelle sider som er knyttet til den opprinnelige mastersiden, påvirkes ikke.

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Rediger mastersider.

 2. Klikk på Legg til side-knappen i verktøylinjen, og velg deretter mastersiden du vil bruke som utgangspunkt.

 3. Skriv inn et navn for den nye mastersiden, og klikk på OK.

  En ny masterside vises under den opprinnelige i sidepanelet.

 4. Endre siden slik du vil ved å legge til, slette eller redigere tekst, plassholdere, bilder, figurer og andre objekter.

  Du kan bruke de tilgjengelige formateringskontrollene i Format-sidepanelet . Hvis du vil vite mer, kan du lese «Rediger en masterside» under.

 5. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig nederst i vinduet.

Du kan flytte mastersidene i sidepanelet for å omorganisere dem.

Rediger en masterside

Når du redigerer en masterside, vil eventuelle endringer du gjør, brukes på alle sider som bruker den masteren.

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Rediger mastersider.

 2. I sidepanelet til venstre markerer du mastersiden du vil redigere.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Endre eksisterende designelementer: Marker eventuelle designelementer på siden og slett dem, eller rediger dem ved hjelp av eventuelle tilgjengelige formateringskontroller i Format-sidepanelet . Hvis du vil vite hvordan du endrer bakgrunnen for en masterside, kan du lese Endre bakgrunnsfarge på siden.

  • Legg til bilder: Hvis du vil legge til et plassholderbilde, klikker du først på Medier-menyknappen i verktøylinjen og velger deretter et bilde. Bilder du legger til på en masterside, blir plassholdere. Når du legger til et bilde i en plassholder i dokumentet, vil det få den samme størrelsen og plasseringen på siden.

  • Legg til tekstruter: Hvis du vil legge til en plassholdertekstrute, klikker du på Tekst-knappen i verktøylinjen og bruker deretter kontrollene i Format-sidepanelet for å endre stilen: legg til en kantlinje, velg en størrelse og font for teksten og annet. All tekst du skriver i tekstruten i dokumentet, vil ha den samme stilen som du brukte i plassholdertekstruten.

  • Angi hvordan topptekst og bunntekst vises på siden: Klikk på mastersiden i sidepanelet til venstre (slik at ingenting er markert på siden). Marker «Vis topptekst og bunntekst»-avkrysningsruten i Format-sidepanelet for å vise topptekst og bunntekst på sider som bruker denne masteren. Hvis du ikke vil at topptekst og bunntekst skal tilsvare de som er på forrige side i dokumentet, fjerner du markeringen i «Som forrige side»-avkrysningsruten. (Hvis du ikke ser disse kontrollene, eller hvis toppen av sidepanelet ikke viser Mastersidelayout, forsikrer du deg om at ingenting er markert på siden.)

   Hvis avkrysningsrutene for topptekst- og bunntekst ikke kan markeres, slår du dem først på for dokumentet i Dokument-sidepanelet .

 4. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig nederst i vinduet.

Du kan legge til faste hjelpelinjer på mastersider for å hjelpe deg med layout. Hvis du vil vise eller skjule disse hjelpelinjene på dokumentsider, velger du Vis > Hjelpelinjer > Vis masterhjelpelinjer eller Skjul masterhjelpelinjer (fra Vis-menyen øverst på skjermen).

Endre navn på en masterside

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Rediger mastersider.

 2. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på mastersideminiatyren, og velg Endre navn.

 3. Skriv inn et nytt navn, og klikk deretter på OK.

 4. Klikk på Ferdig nederst i vinduet.

Opprett en ny masterside basert på en side i dokumentet

Hvis du endret en side og vil bruke layouten for andre sider, kan du opprette en masterside basert på den.

 1. Marker siden i sideminiatyrvisning til venstre.

 2. Velg Format > Avansert > Opprett master basert på denne siden (fra Format-menyen øverst på skjermen).

  Vinduet endres til Rediger masterside-visning og en miniatyrkopi av den originale mastersiden vises nederst i sidepanelet til venstre.

 3. Hold nede Kontroll-tasten og klikk på kopien til venstre, og velg Endre navn.

 4. Skriv inn et navn for den nye masteren, og klikk på OK.

 5. Klikk på Ferdig nederst i vinduet.

Merk objekter for å forenkle bytte av mastersider

Du kan merke plassholderobjekter (bilder og tekstruter) på mastersider for å gjøre det enklere å bytte mastere i dokumentet ditt. Etikettene «forteller» innholdet hvor det skal når du bytter mastere for en side. For eksempel vil et bilde som er i en plassholder med etiketten «medier», automatisk plasseres i en plassholder i den nye masteren som også har etiketten «medier».

Hvis du oppretter en ny masterside i en bokmal med forhåndsdesignede mastersider, kontrollerer du de andre mastersidene for å se hvilke etiketter de allerede bruker, og bruker deretter de samme eller erstatter dem med dine egne.

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Rediger mastersider.

 2. Marker en masterside i sidepanelet til venstre.

 3. Marker et objekt på mastersiden, og klikk deretter på Stil-fanen øverst i Format-sidepanelet .

 4. Skriv inn en etikett i Etikett-tekstfeltet nederst i sidepanelet.

 5. Klikk på Ferdig nederst i vinduet.

Bruk en annen masterside

Du kan bruke en annen masterside på en hvilken som helst side i dokumentet. Se «Merk objekter for å forenkle bytte av mastersider» over for å lære hvordan du merker tekstruter og andre objekter for å gjøre overgangen lettere.

 1. Klikk hvor som helst på et tomt sted på siden du vil endre, eller marker siden i sideminiatyrvisningen.

 2. Klikk på Endre master i Format-sidepanelet , og velg en masterside.

 3. Tilpass innholdet på siden etter behov for å få plass til innholdet.

Ta i bruk en masterside på nytt

Hvis du endrer en sides format og senere vil bruke originalformateringen til mastersiden, kan du ta i bruk mastersiden på nytt. Innholdet ditt slettes ikke hvis du tar i bruk mastersiden på nytt.

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Sideminiatyrer.

 2. Klikk på miniatyrbildet til siden du vil endre.

 3. Velg Format > Bruk master på side på nytt (fra Format-menyen øverst på skjermen).

 4. Utfør eventuelle nødvendige justeringer i sideinnholdet.

Slett en masterside

 1. Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Rediger mastersider.

 2. Hold nede Kontroll-tasten og klikk på mastersiden i sidepanelet til venstre i Rediger masterside-visningen, og velg Slett.

 3. Hvis sider i dokumentet er knyttet til denne mastersiden, velger du en ny masterside for de sidene i dialogruten som vises, og klikker deretter på Velg.

 4. Klikk på Ferdig nederst i vinduet.

Du kan flytte mastersidene i sidepanelet for å omorganisere dem.

Tips: Når du kopierer sider mellom dokumenter, inkluderes også eventuelle mastersider som brukes av de kopierte sidene.

Published Date: 15.aug.2019
Helpful?