Pages pre Mac: postranný panel

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
postranný panel

Okno Pages má postranné panely na ľavej a pravej strane dokumentu. Ak ich chcete zobraziť, vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Kliknite na tlačidlo menu Zobraziť na paneli s nástrojmi a vyberte Miniatúry strán, Obsah alebo Zobraziť panel Komentáre.

  • Ak chcete zobraziť ovládacie prvky formátovania vzťahujúce sa na prvok, ktorý je práve označený v dokumente, ako je napríklad text, tvar alebo graf, kliknite na prepínač Formát.

  • Kliknite na prepínač Dokument v postrannom paneli a zobrazte ovládacie prvky na formátovanie dokumentu, pomocou ktorých môžete nastaviť orientáciu a veľkosť strany, nastaviť okraje alebo pridať hlavičky, päty a sekcie dokumentu.

Poznámka: Ak je postranný panel napravo otvorený a kliknete na jeho ikonu na paneli s nástrojmi, postranný panel sa zatvorí.

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?