Pages för Mac: Visa antal ord och annan dokumentstatistik i ett Pages-dokument

Visa antal ord och annan dokumentstatistik i ett Pages-dokument

Du kan visa antal ord, antal tecken (med eller utan mellanslag), antal stycken och antal sidor i ett dokument.

Visa antal ord, tecken eller stycken

  1. Klicka på menyknappen Innehåll i verktygsfältet och välj Visa antal ord.

    Alternativet Visa styckeantal eller något av de andra alternativen kanske visas istället, eftersom namnet på menyobjektet motsvarar den statistik som redan har valts i räknaren.

  2. Flytta pekaren till höger sida av räknaren längst ned på sidan. Välj sedan vad som ska visas genom att trycka på pilarna som visas.

    Ordantalspopover som visar antalet ord i dokumentet.
  3. Dra räknaren till valfri plats i dokumentet.

Om du vill visa antalet ord och annan statistik för bara en del av dokumentet markerar du den text som du vill kontrollera. Ordantalet uppdateras och visar bara antalet ord i den markerade texten.

Lägga till sidantal i ett dokument

Du kan lägga till sidantalet i ett sidhuvud, en sidfot eller på valfri plats på sidan. Sidantalet uppdateras när du lägger till eller tar bort sidor, och visas i det utskrivna dokumentet.

  1. Klicka där du vill att sidantalet ska placeras.

  2. Klicka på menyknappen Infoga i verktygsfältet och välj Sidantal.

Om dokumentet har fler än ett avsnitt, och sidantalet inte är inställt på att fortsätta från ett avsnitt till nästa, visar sidantalet bara antalet sidor i det aktuella avsnittet (eller för de avsnitt som har löpande sidräkning).

Published Date: 16 aug. 2019
Helpful?