Pages pre Mac: Zmena mriežky a farieb tabuľky v Pages

Zmena mriežky a farieb tabuľky v Pages

Zmenou obrysu tabuľky, zobrazením alebo skrytím čiar mriežky a použitím striedavých farieb riadkov môžete zmeniť vzhľad celej tabuľky.

Zmena obrysu a čiar mriežky tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku a potom na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Tabuľka.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zmena obrysu: V časti Obrys tabuľky na postrannom paneli použite ovládacie prvky na zmenu typu, hrúbky a farby čiar.

  • Zmena čiar mriežky: V časti Čiary mriežky na postrannom paneli môžete kliknutím na tlačidlá pridať alebo odstrániť čiary mriežky z tela tabuľky, z riadkov a stĺpcov hlavičky a z riadkov päty.

Zmena okraja a pozadia buniek tabuľky

V ľubovoľnom výbere buniek tabuľky môžete zmeniť okraj a pozadie.

 1. Označte bunky, ktoré chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť všetky bunky v tabuľke, označte tabuľku.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zmena okrajov buniek: V časti Okraj na postrannom paneli kliknite na tlačidlo pre rozloženie okraja pod položkou Okraj a vyberte okraje, ktoré chcete formátovať. Potom kliknite na vyskakovacie menu Štýly okraja a vyberte štýl okraja. Alebo použite ovládacie prvky pod menu a definujte svoj vlastný štýl.

   Tip: Ak chcete vybrať viaceré okraje, kliknite na tlačidlo rozloženia okrajov, podržte stlačený kláves Command a klikajte na ďalšie okraje.

   Ovládacie prvky pre štýl okrajov buniek.
  • Zmena pozadia: V časti Výplň na postrannom paneli kliknite na vzorkovník farieb a vyberte možnosť výplne. Viac informácií o používaní možnostiach výplne nájdete v časti Vyplnenie tvarov a textových polí farbou alebo obrázkom.

   Ovládacie prvky na výber farby výplne.

Môžete tiež vytvoriť pravidlá na automatickú zmenu vzhľadu bunky, keď hodnota v bunke spĺňa určité podmienky. Viac informácií nájdete v téme Podmienené zvýrazňovanie buniek.

Striedavé farby riadkov tabuľky

 1. Kliknutím označte tabuľku a potom na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Tabuľka.

 2. Na postrannom paneli zaškrtnite políčko Striedanie farby riadkov, kliknite na vzorkovník farieb a vyberte požadovanú farbu.

Farby riadkov sa nestriedajú v stĺpcoch hlavičky. Stĺpce hlavičky majú vlastný vzhľad podľa zvoleného štýlu tabuľky.

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?