Pages pre Mac: Zlúčenie alebo zrušenie zlúčenia buniek tabuľky v Pages

Zlúčenie alebo zrušenie zlúčenia buniek tabuľky v Pages

Zlúčením buniek tabuľky sa skombinujú susediace bunky do jednej bunky. Zrušením zlúčenia buniek, ktoré boli predtým zlúčené, sa zachovajú všetky dáta v novej ľavej hornej bunke.

Existuje niekoľko obmedzení:

 • Nie je možné zlúčiť nesusediace bunky ani bunky z rôznych oblastí tabuľky, ako sú napríklad bunky z tela a bunky z hlavičky.

 • Nie je možné zlúčiť stĺpce ani riadky.

 • Bunka sa nedá rozdeliť. Ak bunka nebola zlúčená s inou bunkou, jej zlúčenie sa nedá zrušiť.

Zlúčenie buniek

 1. Označte najmenej dve susediace bunky.

 2. Vyberte Formátovať > Tabuľka > Zlúčiť bunky (v menu Formát v hornej časti obrazovky).

  Poznámka: Ak je príkaz Zlúčiť bunky sivý, pravdepodobne ste označili celé stĺpce alebo riadky, alebo bunku hlavičky a bunku tela, ktoré sa nedajú zlúčiť, a to ani v prípade, že sú susediace.

Výsledky zlučovania buniek:

 • Ak sa pred zlúčením nachádzal obsah len v jednej bunke, zachová si zlúčená bunka obsah a formátovanie danej bunky.

 • Ak sa pred zlúčením nachádzal obsah vo viacerých bunkách, všetok obsah sa zachová, no bunky so špecifickým formátom dát, napríklad číslami, menou alebo dátumami budú skonvertované na text.

 • Ak je bunka vľavo hore vyplnená farbou, preberie túto farbu výplne aj zlúčená bunka.

Zrušenie zlúčenia buniek

 •  Označte bunku a potom vyberte Formát > Tabuľka > Zrušiť zlúčenie buniek (v menu Formát v hornej časti obrazovky).

  Všetok obsah z predtým zlúčených buniek sa zobrazí v prvej nezlúčenej bunke.

Poznámka: Zlúčené bunky sú vo vzorcoch spracované inak ako bežné bunky:

 • Na zlúčenú bunku môžete priamo odkazovať vo vzorci použitím adresy ľavého horného rohu bunky (napríklad C3).

 • Do rozsahu buniek, ktorý používate vo vzorci, nemôžete zahrnúť len časť zlúčenej bunky.

 • Ak vo vzorci odkazujete na bunku a potom túto bunku zlúčite s bunkami mimo rozsahu zahrnutého do vzorca, môže vzorec vyústiť do chyby.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?