Pages dla systemu Mac: Łączenie lub rozłączanie komórek tabeli w Pages

Łączenie lub rozłączanie komórek tabeli w Pages

Łączenie komórek tabeli ze sobą scala sąsiednie komórki, tworząc pojedynczą komórkę. Rozłączenie wcześniej złączonych komórek powoduje umieszczenie wszystkich znajdujących się w nich danych w nowej komórce w lewym górnym rogu.

Istnieje kilka ograniczeń:

 • Nie możesz łączyć komórek nie znajdujących się obok siebie lub komórek z różnych obszarów tabeli (na przykład komórek części głównej z komórkami nagłówka).

 • Nie możesz łączyć kolumn lub wierszy.

 • Nie możesz dzielić komórek. Jeśli dana komórka nie została wcześniej złączona z inną komórką, jej podzielenie nie jest możliwe.

Łączenie komórek

 1. Zaznacz dwie lub więcej komórek znajdujących się obok siebie.

 2. Wybierz polecenie menu Format > Tabela > Złącz komórki (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  Uwaga: Jeśli polecenie Połącz komórki jest wyszarzone, być może zaznaczone zostały całe kolumny, zaznaczone zostały całe wiersze lub zaznaczenie obejmuje komórkę nagłówka i komórkę części głównej tabeli, których nie można połączyć ― nawet, jeśli znajdują się obok siebie.

Oto wyniki łączenia komórek:

 • Jeśli jedna z łączonych komórek ma zawartość, złączona komórka przyjmie zarówno zawartość jak i format tej komórki.

 • Jeśli wiele łączonych komórek ma zawartość, zostanie ona utrzymana, ale komórki z ustawionym formatem danych (na przykład liczbami, walutą lub datami) zostaną przekonwertowane na tekst.

 • Jeśli lewa górna łączona komórka ma ustawiony kolor wypełnienia, połączona komórka przyjmie jej kolor.

Rozłączanie komórek

 •  Zaznacz komórkę, a następnie wybierz polecenie menu Format > Tabela > Cofnij złączenie komórek (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  Cała zawartość wcześniej złączonej komórki znajduje się w pierwszej niezłączonej komórce.

Uwaga: W formułach połączone komórki traktowane są w sposób szczególny:

 • W odwołaniach do złączonej komórki należy używać adresu komórki z jej lewego górnego rogu (na przykład C3).

 • Jeśli w formule używany jest zakres komórek, nie może on obejmować jedynie części złączonej komórki.

 • Jeśli formuła zawiera odwołanie do komórki, która zostanie następnie złączona z komórkami spoza spodziewanego zakresu, formuła ta może zwrócić błąd.

Published Date: 2019-08-15
Helpful?