Pages Mac rendszerre: Táblázatcellák egyesítése vagy szétválasztása a Pagesben

Táblázatcellák egyesítése vagy szétválasztása a Pagesben

A táblázatcellák egyesítésével az egymás melletti cellákból egyetlen cella hozható létre. A korábban egyesítve látható cellák szétválasztásakor minden adat megmarad az új bal felső cellában.

Íme néhány korlátozás:

 • A nem szomszédos vagy a táblázat más területein található cellákat, például a táblázattörzs és a fejléc celláit nem lehet egyesíteni.

 • Oszlopok vagy sorok nem egyesíthetők.

 • Egy cellát nem lehet felosztani. Ha egy cella soha nem volt egyesítve egy másik cellával, akkor nem lehet szétválasztani.

Cellák egyesítése

 1. Jelöljön ki két vagy több egymás melletti cellát.

 2. Válassza a Formátum > Táblázat > Cellák egyesítése lehetőséget (a képernyő tetején található Táblázat menüből).

  Megjegyzés: Ha a Cellák egyesítése parancs halványan jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy oszlopokat vagy sorokat, illetve fejléccellát vagy törzscellát jelölt ki, amelyek nem egyesíthetők, még akkor sem, ha szomszédosak.

A cellák egyesítésének eredményei:

 • Ha az egyesítés előtt az egyik cella adatokat is tartalmazott, az egyesített cella megőrzi az adott cellában lévő tartalmat és formázást.

 • Ha az egyesítés előtt több cella is tartalmazott adatokat, minden adatot megőriz az alkalmazás, azonban a számokat, pénznemet vagy dátumokat tartalmazó konkrét adatformátumú cellák szöveges formátumra lesznek konvertálva.

 • Ha a bal felső cellában volt kitöltési szín, akkor az egyesített cella ilyen kitöltési színnel jelenik meg.

Cellák szétválasztása

 •  Jelölje ki a cellát, majd válassza a Formátum > Táblázat > Cellák szétválasztása lehetőséget (a képernyő tetején található Formátum menüből).

  A korábban egyesített cellák teljes tartalma az első szétválasztott cellában található.

Megjegyzés: Az alkalmazás a képletekben speciálisan kezeli az egyesített cellákat:

 • A képletekben az egyesített cella bal felső sarkának címével hivatkozhat közvetlenül a cellára (például: C3).

 • Egy képletben használt cellatartományban egy egyesített cellának csak egy részét használhatja.

 • Ha egy képletben egy cellára hivatkozik, majd olyan cellákkal egyesíti azt, amelyek a képlet céltartományán kívül esnek, a képlet eredménye hibás lehet.

Published Date: 2019.08.15.
Helpful?