Pages pro Mac: Sloučení a rozdělení buněk tabulky v Pages

Sloučení a rozdělení buněk tabulky v Pages

Sloučení buněk tabulky znamená zkombinování sousedních buněk do jedné. Při rozdělení dříve sloučených buněk budou všechna data uložena do nové levé horní buňky oblasti.

Platí určitá omezení:

 • Nelze sloučit buňky, které spolu nesousedí, ani buňky z různých oblastí tabulky, například buňky ze záhlaví a z těla tabulky.

 • Nelze sloučit sloupce ani řádky.

 • Nelze rozdělit nesloučenou buňku. Pokud daná buňka nikdy nebyla sloučena s jinou, nelze na ni rozdělení použít.

Sloučení buněk

 1. Vyberte dvě nebo více sousedících buněk.

 2. Použijte příkaz Formát > Tabulka > Sloučit buňky (z nabídky Formát u horního okraje obrazovky).

  Poznámka: Pokud se příkaz Sloučit buňky zobrazuje ztlumeně, je možné, že jste vybrali celé sloupce nebo řádky, případně buňku záhlaví a současně buňku těla, které nelze sloučit, i když spolu sousedí.

Sloučení buněk má následující výsledky:

 • V případě, že před sloučením byla data pouze v jedné z buněk, sloučené buňky zachovají obsah a formátování z této buňky.

 • V případě, že byla před sloučením data ve více buňkách, bude zachován veškerý obsah, avšak buňky s určitým formátem dat, například čísly, měnou nebo datem, budou převedeny na text.

 • Pokud byla pro levou horní buňku použita barva výplně, bude tato barva použita i ve sloučené buňce.

Rozdělení buněk

 •  Vyberte buňku a potom vyberte volbu Formát > Tabulka > Rozdělit buňky (z nabídky Formát u horního okraje obrazovky).

  Veškerý obsah z dříve sloučené buňky se nachází v první rozdělené buňce.

Poznámka: Sloučené buňky mají ve vzorcích speciální použití:

 • Ve vzorci odkažte přímo na buňku pomocí adresy levého horního rohu sloučené buňky (například C3).

 • Do rozsahu buněk použitého ve vzorci nelze zahrnout pouze část sloučené buňky.

 • Pokud odkazujete na buňku ve vzorci a sloučíte buňku s buňkami, které nespadají do určeného rozsahu vzorce, může vést vzorec k chybě.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?