Pages pre Mac: Umiestnenie a rozloženie objektov v dokumente Pages

Umiestnenie a rozloženie objektov v dokumente Pages

Môžete zarovnať viaceré objekty, ktoré sú si navzájom relatívne, alebo zadať umiestnenie objektu pomocou súradníc xy.

Poznámka: Ak objekt umiestníte ako vnorený do textu, jeho umiestnenie môžete zmeniť tak, že ho potiahnete (alebo vystrihnete a vložíte) na nové miesto v texte. Ak chcete presunúť objekt mimo toku textu, pozrite si tému Presunutie vnoreného objektu na stranu.

Zarovnanie objektu pomocou súradníc x a y

Plávajúce objekty môžete umiestniť na stranu pomocou súradníc x a y.

 1. Kliknutím označte objekt alebo označte viacero objektov.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadanie.

 3. Do polí Poloha zadajte hodnoty xy.

  Hodnota x sa meria od ľavého okraja strany k ľavému hornému rohu objektu.

  Hodnota y sa meria od horného okraja strany k ľavému hornému rohu objektu.

  Poznámka: Ak pracujete v dokumente na spracovanie textu a polia X a Y sú neaktívne, uistite sa, že v hornej časti postranného panela je vybratá možnosť Ostať na stránke.

Po potiahnutí objektu sa zobrazia jeho súradnice xy.

Postupné posúvanie objektu

Objekt môžete posunúť naraz o jeden bod, vďaka čomu nastavíte presnejšiu pozíciu na strane.

 1. Kliknutím vyberte objekt.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Presúvanie objektu po jednom bode: Stlačte kláves so šípkou.

  • Presúvanie objektu po desiatich bodoch: Podržte kláves Shift a stlačte kláves so šípkou.

Tip: Môžete označiť viacero objektov a potom ich naraz presúvať.

Zvislé alebo vodorovné zarovnanie objektov

Objekty môžete zarovnať pozdĺž vodorovnej alebo zvislej osi.

 1. Kliknutím označte objekt alebo označte viacero objektov.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadanie.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Zarovnať a vyberte požadovanú možnosť.

  V prípade výberu dvoch alebo viacerých objektov sa objekty zarovnajú podľa objektu, ktorý je najviac vo vami vybratom smere. Ak napríklad zarovnáte tri objekty doľava, objekt, ktorý je úplne vľavo, nebude posunutý a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho.

Rovnomerné rozmiestnenie objektov

Objekty môžete umiestniť tak, aby medzi nimi boli rovnaké medzery vo vodorovnom alebo zvislom smere, alebo v oboch.

 1. Označte tri alebo viaceré objekty.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadanie.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Rozmiestniť a vyberte požadovanú možnosť:

  • Rovnomerne: objekty sa rozmiestnia s rovnomernými medzerami popri vodorovnej aj zvislej osi.

  • Vodorovne: Objekty sa rozmiestnia rovnomerne pozdĺž vodorovnej osi.

  • Zvislo: Objekty sa rozmiestnia rovnomerne pozdĺž zvislej osi.

Tip: Ovládacie prvky usporiadania môžete otvoriť v samostatnom okne, ktoré môžete presunúť na ľubovoľné miesto. Vyberte Zobraziť > Zobraziť nástroje usporiadania (v menu Zobraziť v hornej časti obrazovky, nie v menu Zobraziť na lište s nástrojmi).

Published Date: 16.8.2019
Helpful?