Pages for Mac: Plasser og juster avstanden mellom objekter i et Pages-dokument

Plasser og juster avstanden mellom objekter i et Pages-dokument

Du kan justere flere objekter i forhold til hverandre, eller angi plasseringen for et objekt ved hjelp av x- og y-koordinatene.

Merk: Hvis et objekt er bundet til teksten, kan du bare flytte det ved å dra det (eller klippe det ut og lime det inn) til et nytt sted i teksten. Se Flytt et tekstbundet objekt til siden for informasjon om hvordan du flytter et tekstbundet objekt utenfor tekstflyten.

Juster et objekt ved hjelp av x- og y-koordinater

Du kan plassere flytende objekter fritt på en side ved hjelp av x- og y-koordinater.

 1. Klikk på et objekt for å markere det eller marker flere objekter.

 2. Klikk på Ordne-fanen i Format-sidepanelet .

 3. Skriv inn x- og y-verdier i Posisjon-feltene.

  X-verdien måles fra sidens venstre kant til objektets øvre venstre hjørne.

  Y-verdien måles fra sidens øvre kant til objektets øvre venstre hjørne.

  Merk: Hvis du arbeider i et tekstbehandlingsdokument og x- og y-feltene er nedtonet, må du kontrollere at Bli på siden er markert øverst i sidepanelet.

Når du flytter et objekt, vises x- og y-koordinatene.

Flytt et objekt trinnvis

Du kan flytte et objekt ett punkt om gangen for å plassere det mer nøyaktig på siden.

 1. Klikk på et objekt for å markere det.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Flytt et objekt ett punkt: Trykk på en piltast.

  • Flytt et objekt til punkter: Hold nede Skift-tasten mens du trykker på en piltast.

Tips: Du kan markere flere objekter og flytte dem samtidig.

Juster objekter vertikalt eller horisontalt

Du kan justere objekter slik at de plasseres langs en vertikal eller horisontal akse.

 1. Klikk på et objekt for å markere det eller marker flere objekter.

 2. Klikk på Ordne-fanen i Format-sidepanelet .

 3. Klikk på Juster-lokalmenyen og velg et alternativ.

  Hvis to eller flere objekter er markert, justeres objektene ut fra det objektet som er lengst mot den valgte retningen. Hvis du for eksempel justerer tre objekter på venstre side, flyttes ikke objektet som er lengst til venstre, og de andre objektene justeres etter det.

Plasser objekter med lik avstand

Du kan plassere objekter slik at det er lik avstand mellom dem på en horisontal eller vertikal akse, eller på begge aksene.

 1. Marker tre eller flere objekter.

 2. Klikk på Ordne-fanen i Format-sidepanelet .

 3. Klikk på Fordel-lokalmenyen, og velg et alternativ:

  • Jevnt: Objektene fordeles likt langs både den horisontale og vertikale aksen.

  • Horisontalt: Objektene plasseres med lik horisontal avstand mellom dem.

  • Vertikalt: Objektene plasseres med lik vertikal avstand mellom dem.

Tips: Du kan åpne Ordne-kontrollene i et eget vindu som du kan flytte hvor som helst. Velg Vis > Vis ordningsverktøyer (fra Vis-menyen øverst på skjermen, ikke fra Vis-menyen i verktøylinjen).

Published Date: 15.aug.2019
Helpful?