Pages za Mac: Postavljanje i podešavanje razmaka između objekata u dokumentu aplikacije Pages

Postavljanje i podešavanje razmaka između objekata u dokumentu aplikacije Pages

Možete poravnati više međusobno ovisnih objekata, ili odaberite lokaciju objekta koristeći njegove koordinate x i y .

Napomena: Ako je objekt postavljen u razini s tekstom možete ga premjestiti samo povlačenjem (ili ako ga izrežete i zalijepiti) na novu lokaciju u tekstu. Za pomicanje objekta u razini teksta izvan tijeka teksta pogledajte Premještanje objekta u razini na stranicu.

Poravnavanje objekta s pomoću koordinata x i y

Možete pozicionirati slobodno lebdeće objekte na stranicu pomoću koordinata x i y.

 1. Kliknite objekt da biste ga odabrali ili odaberite više objekata.

 2. U  rubnom stupcu Formatiraj kliknite karticu Razmjesti.

 3. Unesite vrijednosti x i y u polja Položaj.

  Vrijednost x mjeri se od lijevog ruba stranice do gornjeg lijevog kuta objekta.

  Vrijednost y mjeri se od gornjeg kuta stranice do gornjeg lijevog kuta objekta.

  Napomena: Ako radite s dokumentom za obradu teksta i polja X i Y su zatamnjena, provjerite je li odabrana opcija Ostani na stranici pri vrhu rubnog stupca.

Kada povučete objekt, prikazuju se x i y koordinate.

Pomicanje objekta u koracima

Objekt možete pomicati jednu po jednu točku kako biste ga preciznije pozicionirali na stranici.

 1. Kliknite na objekt da biste ga odabrali.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Pomaknite objekt za jednu točku: Pritisnite tipku sa strelicama.

  • Pomaknite objekt za deset točaka: Držite pritisnutu tipku Shift dok pritišćete tipku sa strelicama.

Savjet: Možete odabrati više objekata te ih istovremeno pomicati.

Okomito ili vodoravno poravnanje objekata

Možete poravnati objekte tako da budu postavljeni duž okomite ili vodoravne osi.

 1. Kliknite objekt da biste ga odabrali ili odaberite više objekata.

 2. U  rubnom stupcu Formatiraj kliknite karticu Razmjesti.

 3. Kliknite na skočni izbornik Poravnaj i odaberite opciju.

  Ako su odabrana dva ili više objekata, objekti se poravnavaju prema objektu koji je najviše usmjeren prema odabranom smjeru. Na primjer, ako poravnate tri objekta s lijeve strane, objekt koji je postavljen krajnje lijevo neće se pomaknuti, a ostali objekti poravnat će se prema njemu.

Objekti s jednakim međusobnim razmakom

Možete smjestiti objekte tako da između njih bude jednak razmak na vodoravnoj ili okomitoj osi, ili na objema.

 1. Odaberite tri ili više objekata.

 2. U  rubnom stupcu Formatiraj kliknite karticu Razmjesti.

 3. Kliknite na skočni izbornik Podijeli pa odaberite opciju:

  • Ravnomjerno: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne i okomite osi.

  • Vodoravno: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne osi.

  • Okomito: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž okomite osi.

Savjet: Možete otvoriti kontrole Razmjesti u zasebnom prozoru koji možete pomaknuti bilo kamo. Odaberite Prikaz > Prikaži alate za razmještanje (iz izbornika Prikaz na vrhu zaslona, a ne iz izbornika Prikaz na alatnoj traci).

Published Date: 14.08.2019.
Helpful?