Pages til Mac: Anbring og indstil afstand mellem objekter i et Pages-dokument

Anbring og indstil afstand mellem objekter i et Pages-dokument

Du kan justere flere objekter i forhold til hinanden eller angive et objekts placering vha. dets x- og y- koordinater.

Bemærk: Hvis et objekt er placeret integreret i teksten, kan du kun flytte det ved at trække det (eller bruge Klip og Sæt ind) til en ny placering i teksten. Se Flyt et integreret objekt til siden, hvis du vil flytte et integreret objekt væk fra teksten.

Juster et objekt vha. x- og y-koordinater

Du kan placere flydende objekter på en side ved hjælp af x- og y-koordinaterne.

 1. Klik på et objekt for at vælge det, eller vælg flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser i indholdsoversigten Format .

 3. Indtast x- og y-værdier i felterne Position.

  X-værdien måles fra sidens venstre kant til objektets øverste venstre hjørne.

  Y-værdien måles fra sidens øverste kant til objektets øverste venstre hjørne.

  Bemærk: Hvis du arbejder i et tekstbehandlingsdokument og felterne X og Y er utydelige, skal du sørge for, at Bliv på side er valgt øverst i indholdsoversigten.

Når du trækker et objekt, vises dets x- og y-koordinater.

Flyt et objekt i intervaller

Du kan flytte et objekt et punkt ad gangen for at anbringe det mere præcist på siden.

 1. Klik på et objekt for at vælge det.

 2. Gør et af følgende:

  • Flyt et objekt et punkt: Tryk på en piletast.

  • Flyt objekt ti punkter: Hold Skiftetasten nede, mens du trykker på en piletast.

Tip: Du kan vælge flere objekter og flytte dem samtidig.

Juster objekter lodret eller vandret

Du kan justere objekter, så de står lige på en lodret eller vandret akse.

 1. Klik på et objekt for at vælge det, eller vælg flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser i indholdsoversigten Format .

 3. Klik på lokalmenuen Juster, og vælg en mulighed.

  Hvis der er valgt to eller flere objekter, justeres objekterne i forhold til det objekt, der er placeret længst væk i den valgte retning. Hvis du f.eks. justerer tre objekter til venstre, flyttes det objekt, der er længst til venstre ikke, og de andre objekter rettes ind i forhold til det.

Anbring objekter med samme afstand

Du kan placere objekterne, så der er lige stor afstand mellem dem på en vandret eller lodret akse eller på begge akser.

 1. Vælg tre eller flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser i indholdsoversigten Format .

 3. Klik på lokalmenuen Fordel, og vælg en mulighed:

  • Ensartet: Objekter anbringes med lige stor afstand langs både de vandrette og lodrette akser.

  • Vandret: Objekter fordeles ensartet langs en vandret akse.

  • Lodret: Objekter fordeles ensartet langs en lodret akse.

Tip: Du kan åbne betjeningsmulighederne til organisering i et separat vindue, som du kan flytte rundt overalt. Vælg Oversigt > Vis værktøjer til organisering (på Oversigtmenuen øverst på skærmen, ikke på Oversigtmenuen på værktøjslinjen).

Published Date: 14-08-2019
Helpful?