Pages pro Mac: Umístění a rozmístění objektů v dokumentu Pages

Umístění a rozmístění objektů v dokumentu Pages

Můžete zarovnat více objektů relativně vůči sobě nebo můžete zadat umístění objektu pomocí jeho souřadnic xy.

Poznámka: Jestliže je některý objekt umístěn v textu jako objekt vložený, můžete jeho umístění změnit jednoduše přetažením (nebo vyjmutím a vložením) na nové místo v textu. Chcete-li vložený objekt přemístit mimo tok textu, postupujte podle pokynů v tématu Přesunutí vloženého objektu na stránku.

Zarovnání objektu pomocí souřadnic xy

Polohu volně plovoucích objektů na stránce můžete definovat pomocí souřadnic x a y.

 1. Kliknutím vyberte objekt anebo vyberte více objektů.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 3. Do polí Umístění zadejte hodnoty xy.

  Hodnota x se měří od levého okraje stránky po horní levý roh objektu.

  Hodnota y se měří od horního okraje stránky po horní levý roh objektu.

  Poznámka: Jestliže pracujete v dokumentu pro zpracování textu a pole umístění X a Y jsou zobrazena ztlumeně, zkontrolujte, zda je nahoře na bočním panelu vybrána volba Na stránce.

Při přetahování objektu se zobrazí jeho souřadnice xy.

Postupné posouvání objektu

Chcete-li jemně doladit umístění objektu na stránce, můžete jej posouvat po jednotlivých bodech.

 1. Kliknutím vyberte objekt.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Posunutí objektu o jeden bod: Stiskněte klávesu se šipkou.

  • Posunutí objektu o deset bodů: Podržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou.

Tip: Můžete vybrat více objektů a přesunout je společně.

Vertikální nebo horizontální zarovnání objektů

Objekty můžete zarovnat podle vertikální nebo horizontální osy.

 1. Kliknutím vyberte objekt anebo vyberte více objektů.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 3. Klikněte na místní nabídku Zarovnat a vyberte požadovanou volbu.

  Jsou-li vybrány dva nebo více objektů, budou tyto objekty zarovnány podle nejzazšího objektu ve zvoleném směru. Pokud například zarovnáte tři objekty doleva, objekt, který bude nejvíce vlevo, se neposune, a ostatní objekty se zarovnají podle něj.

Rovnoměrné rozmístění objektů

Objekty můžete umístit tak, že mezi nimi budou na vodorovné nebo svislé ose nebo na obou osách rovnoměrné rozestupy.

 1. Vyberte tři nebo více objektů.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 3. Klikněte na místní nabídku Rozmístit a vyberte požadovanou volbu:

  • Rovnoměrně: Objekty jsou rozmístěny rovnoměrně podél vodorovné i svislé osy.

  • Vodorovně: Objekty jsou rozmístěny rovnoměrně podél vodorovné osy.

  • Svisle: Objekty jsou rozmístěny rovnoměrně podél svislé osy.

Tip: Ovládací prvky pro rozložení lze otevřít v samostatném okně, které můžete kamkoli přemístit. Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit nástroje rozložení (z nabídky Zobrazení v horní části obrazovky, nikoli z nabídky Zobrazit na panelu nástrojů).

Published Date: 14.8.2019
Helpful?