Pages สำหรับ Mac: ปรับขนาด หมุน และพลิกวัตถุในเอกสาร Pages

ปรับขนาด หมุน และพลิกวัตถุในเอกสาร Pages

คุณสามารถปรับขนาดวัตถุได้อย่างอิสระเพื่อแก้ไขสัดส่วนของวัตถุได้ตามที่คุณต้องการ หรือปรับขนาดวัตถุตามสัดส่วนเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างที่เป็นส่วนสำคัญของวัตถุได้ คุณยังสามารถตั้งค่าวัตถุให้มีขนาดที่ระบุได้อีกด้วย คุณสามารถหมุนหรือพลิกวัตถุใดก็ได้ยกเว้นตาราง แผนภูมิ และแกลเลอรี่ภาพ

ปรับขนาดวัตถุ

 1. คลิกวัตถุหรือกลุ่มของวัตถุเพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่เห็นสี่เหลี่ยมสีขาวรอบวัตถุ แสดงว่าวัตถุนั้นถูกล็อค คุณต้องปลดล็อควัตถุก่อนจึงจะสามารถปรับขนาดได้

 2. ในการเลือกว่าจะปรับขนาดวัตถุได้อย่างอิสระหรือตามสัดส่วน ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบจัดเรียง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดอย่างอิสระ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "คงสัดส่วน" (ด้านล่างขนาด)

  • ปรับขนาดตามสัดส่วน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "คงสัดส่วน" (ด้านล่างขนาด)

  หมายเหตุ: กลุ่มต่างๆ ที่มีวัตถุบางอย่างสามารถปรับขนาดตามสัดส่วนได้เท่านั้น วัตถุเหล่านี้ ได้แก่ ภาพและภาพยนตร์ที่ถูกหมุน และรูปร่างที่มีจุดสีเขียวเมื่อถูกเลือก

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดด้วยตัวเอง: ลากขอบจับใดๆ เพื่อเลือก

   วัตถุที่มีสี่เหลี่ยมสีขาวบนเส้นขอบสำหรับเปลี่ยนขนาดของวัตถุ
  • ปรับขนาดวัตถุให้เป็นขนาดที่ระบุ: ในแถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างทางขวา ให้ป้อนค่าในช่องความกว้างและความสูง หรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากช่อง

หมุนวัตถุ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถหมุนตาราง แผนภูมิ หรือแกลเลอรี่ภาพ

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกวัตถุหลายชิ้น

 2. ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบจัดเรียง

 3. ลากล้อหมุน หรือป้อนค่าองศาในช่องที่อยู่ติดกันเพื่อระบุมุมที่คุณต้องการหมุนวัตถุ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดปุ่ม Command ขณะที่ตัวชี้ของคุณอยู่เหนือสี่เหลี่ยมสีขาวของวัตถุ จากนั้นลากเพื่อหมุนได้ด้วย

พลิกวัตถุ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพลิกตาราง แผนภูมิ หรือแกลเลอรี่ภาพ

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกวัตถุหลายชิ้น

 2. ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบจัดเรียง

 3. คลิกปุ่มพลิก (ใกล้กับล้อหมุน) เพื่อพลิกวัตถุในแนวตั้งหรือในแนวนอน

เคล็ดลับ: คุณสามารถ เพิ่มปุ่มเหล่านี้ไปยังแถบเครื่องมือ: พลิกแนวนอน และ พลิกแนวตั้ง

เมื่อคุณหมุนหรือพลิกรูปร่างที่มีข้อความอยู่ในนั้น ข้อความจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรูปร่าง ในการตั้งให้เฉพาะข้อความเท่านั้นที่อยู่ในแนวนอนอีกครั้ง ให้เลือก รูปแบบ > รีเซ็ตขอบจับข้อความและวัตถุ

Published Date: 16 ส.ค. 2562
Helpful?