Pages til Mac: Skift størrelse på, roter og spejlvend objekter i et Pages-dokument

Skift størrelse på, roter og spejlvend objekter i et Pages-dokument

Du kan ændre et objekts størrelse frit for at ændre dets proportioner, som du vil, eller proportionalt for at gøre det større eller mindre uden at ændre dets grundform. Du kan også indstille bestemte dimensioner til det. Du kan rotere eller spejlvende alle objekter, undtagen en tabel, et diagram eller et billedgalleri.

Skift størrelse på et objekt

 1. Klik på et objekt eller en gruppe objekter for at vælge objektet eller gruppen.

  Hvis du ikke ser hvide kvadrater omkring objektet, er objektet låst, og du skal låse det op, før du kan ændre størrelsen.

 2. Du vælger, om objektets størrelse skal ændres frit eller proportionalt, ved at klikke på fanen Organiser i indholdsoversigten Format og derefter gøre et af følgende:

  • Skift størrelse frit: Sørg for, at afkrydsningsfeltet “Fast format” (under Størrelse) ikke er valgt.

  • Skift størrelse proportionalt: Sørg for, at afkrydsningsfeltet “Fast format” (under Størrelse) er valgt.

  Bemærk: Størrelsen på grupper, der indeholder bestemte objekter, kan kun ændres proportionalt. Det gælder billeder og film, der er blevet roteret, og figurer, som har en grøn prik, når de er valgt.

 3. Gør et af følgende:

  • Skift størrelse manuelt: Træk et vælgehåndtag.

   Et objekt med hvide kvadrater på rammen til ændring af objektets størrelse.
  • Skift størrelse til bestemte mål: Skriv værdier i felterne Bredde og Højde, eller klik på pilene ud for felterne på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

Roter et objekt

Bemærk: Du kan ikke rotere en tabel, et diagram eller et billedgalleri.

 1. Klik på objektet for at vælge det, eller vælg flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser i indholdsoversigten Format .

 3. Træk hjulet Roter, eller skriv en gradværdi i det tilstødende felt for at angive den vinkel, som objektet skal roteres med.

  Tip: Du kan også trykke på Kommandotasten, mens markøren er over et hvidt kvadrat på objektet, og derefter trække for at rotere.

Spejlvend et objekt

Bemærk: Du kan ikke spejlvende en tabel, et diagram eller et billedgalleri.

 1. Klik på objektet for at vælge det, eller vælg flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser i indholdsoversigten Format .

 3. Klik på en knap under Spejlvend (i nærheden af hjulet Roter) for at spejlvende et objekt lodret eller vandret.

Tip: Du kan føje disse knapper til værktøjslinjen: Spejlvend vandret og Spejlvend lodret.

Når du roterer eller spejlvender en figur med tekst, flyttes teksten sammen med figuren. Du gør teksten vandret igen ved at vælge Format > Nulstil tekst og objekthåndtag.

Published Date: 14-08-2019
Helpful?