Pages pro Mac: Změna velikosti, otočení a převrácení objektů v dokumentu Pages

Změna velikosti, otočení a převrácení objektů v dokumentu Pages

Velikost objektu můžete změnit volně (jeho rozměry můžete upravit libovolným způsobem) nebo proporcionálně, tj. zvětšit jej nebo zmenšit beze změny jeho základního tvaru. Můžete rovněž nastavit konkrétní rozměry. Otáčet a převracet můžete všechny objekty kromě tabulek, grafů a galerií obrázků.

Změna velikosti objektu

 1. Kliknutím vyberte objekt nebo skupinu objektů.

  Pokud kolem objektu nevidíte bílé čtverečky, je uzamčen. Před změnou velikosti ho musíte nejprve odemknout.

 2. Chcete-li vybrat, zda se má velikost objektu měnit volně, nebo proporčně, na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Volná změna velikosti: Políčko „Zachovat poměr stran“ (pod částí Velikost) nesmí být zaškrtnuto.

  • Proporcionální změna velikosti: Políčko „Zachovat poměr stran“ (pod částí Velikost) musí být zaškrtnuto.

  Poznámka: Velikost skupin obsahujících určité objekty lze měnit pouze proporcionálně. Mezi tyto objekty patří otočené obrázky, filmy nebo také tvary, které jsou při výběru označeny zelenou tečku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ruční změna velikosti: Přetáhněte kterýkoli úchyt výběru.

   Objekt, který má po obvodu bílé čtverečky pro změnu velikosti
  • Změna velikosti podle určitých rozměrů: Na kartě Uspořádání v horní části bočního panelu vpravo zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška nebo klikněte na šipky vedle těchto polí.

Otočení objektu

Poznámka: Otočit nelze tabulku, graf ani galerii obrázků.

 1. Kliknutím vyberte objekt anebo vyberte více objektů.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 3. Táhněte kolečkem Otáčení nebo do sousedního pole zadejte hodnotu úhlu, o kterou chcete objekt otočit.

  Tip: Také můžete přesunout ukazatel na bílý čtvereček na objektu, stisknout Cmd a přetažením objekt otočit.

Převrácení objektu

Poznámka: Převrátit nelze tabulku, graf ani galerii obrázků.

 1. Kliknutím vyberte objekt anebo vyberte více objektů.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 3. Chcete-li převrátit objekt ve svislém nebo vodorovném směru, klikněte na tlačítko Převrácení (blízko kolečka Otáčení).

Tip: Na nástrojový panel můžete přidat následující tlačítka: Převrátit vodorovně a Převrátit svisle.

Pokud otočíte nebo převrátíte tvar obsahující text, poloha textu se změní spolu s tvarem. Chcete‑li text vrátit do vodorovné polohy, použijte příkaz Formát > Obnovit textové a objektové úchyty.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?