Pages pro Mac: Změna velikosti, otočení a převrácení objektů v dokumentu Pages

Změna velikosti, otočení a převrácení objektů v dokumentu Pages

Velikost objektu můžete změnit volně (jeho rozměry můžete upravit libovolným způsobem) nebo proporcionálně, tj. zvětšit jej nebo zmenšit beze změny základního tvaru. Můžete rovněž nastavit konkrétní rozměry. Otáčet a převracet můžete všechny objekty kromě tabulek, grafů a galerií obrázků.

Změna velikosti objektu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu objektů.

  Pokud kolem objektu nevidíte bílé čtverečky, je uzamčen. Před změnou velikosti ho musíte nejprve odemknout.

 2. Chcete-li vybrat, zda se má velikost objektu měnit volně, nebo proporčně, na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Volná změna velikosti: Políčko „Zachovat poměr stran“ (pod částí Velikost) nesmí být zaškrtnuto.

  • Proporcionální změna velikosti: Políčko „Zachovat poměr stran“ (pod částí Velikost) musí být zaškrtnuto.

  Poznámka: Velikost skupin obsahujících určité objekty lze měnit pouze proporcionálně. Mezi tyto objekty patří otočené obrázky, filmy nebo také tvary, které jsou při výběru označeny zelenou tečku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ruční změna velikosti: Přetáhněte kterýkoli úchyt výběru.

   Objekt, který má po obvodu bílé čtverečky pro změnu velikosti
  • Změna velikosti podle určitých rozměrů: Na kartě Uspořádání v horní části bočního panelu vpravo zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška nebo klikněte na šipky vedle těchto polí.

Otočení objektu

Poznámka: Otočit nelze tabulku, graf ani galerii obrázků.

 1. Vyberte objekt a pak na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 2. Táhněte kolečkem Otáčení nebo do sousedního pole zadejte hodnotu úhlu, o kterou chcete objekt otočit.

  Tip: Také můžete přesunout ukazatel na bílý čtvereček na objektu, stisknout Cmd a přetažením objekt otočit.

Převrácení objektu

Poznámka: Převrátit nelze tabulku, graf ani galerii obrázků.

 1. Vyberte objekt a pak na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Rozložení.

 2. Chcete-li převrátit objekt ve svislém nebo vodorovném směru, klikněte na tlačítko Převrácení (blízko kolečka Otáčení).

Tip: Na nástrojový panel můžete přidat následující tlačítka: Převrátit vodorovně a Převrátit svisle.

Pokud otočíte nebo převrátíte tvar obsahující text, poloha textu se změní spolu s tvarem. Chcete‑li text vrátit do vodorovné polohy, použijte příkaz Formát > Obnovit textové a objektové úchyty.

Published Date: 18.6.2019
Helpful?