Pages pro Mac: Nastavení číslování a přidání zalomení řádků a stránek v dokumentu Pages

Nastavení číslování a přidání zalomení řádků a stránek v dokumentu Pages

Pomocí formátování můžete určovat tok textu na stránce.

 • Zalomení řádků: Použijete-li znak zalomení řádku, označovaný také jako soft return, budete moci pokračovat v psaní textu na následujícím řádku, aniž byste začali psát v novém odstavci.

 • Zalomení stránky: Pomocí zalomení stránek (pouze v případě dokumentu pro zpracování textu) můžete přesunout řádek textu na začátek následující stránky nebo začít psát na nové stránce.

Pokud chcete, můžete přitom zabránit výskytu osamocených řádků textu na koncích a začátcích stránek (tzv. vdovsirotků).

Vynucení pokračování textu na následujícím řádku nebo stránce

 1. Klikněte na pozici zamýšleného zalomení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zalomení řádku: Klikněte na tlačítko Přidat na nástrojovém panelu a vyberte volbu Zalomení řádku. Můžete také použít příkaz Přidat > Zalomení řádku.

  • Zalomení stránky: Klikněte na tlačítko Přidat na nástrojovém panelu a vyberte volbu Zalomení stránky. Můžete také použít příkaz Přidat > Zalomení stránky.

Pages při vložení zalomení řádku nebo zalomení stránky do textu vloží neviditelný formátovací znak. Chcete-li zjistit, kde v dokumentu je použito speciální formátování, můžete zapnout zobrazení neviditelných znaků.

Zabránění výskytu osamocených řádků textu na začátcích a koncích stránek

Pokud chcete, můžete zabránit ponechávání osamocených prvních řádků odstavců na konci stránek (tzv. vdov) a osamocených posledních řádků odstavců na začátcích stránek (tzv. sirotků).

 1. Klikněte na odstavec, u kterého chcete zabránit výskytu osamocených řádků textu.

 2. Na bočním panelu Formát klikněte na tlačítko Další u horního okraje.

 3. Zaškrtněte políčko „Předcházet osamoceným řádkům“.

Nastavení způsobu zalomení odstavců mezi stránkami

Pages mohou automaticky upravovat zalomení stránek v dokumentu různými způsoby. Například můžete nastavit, aby se nadpis a následující odstavec zobrazovaly na téže stránce.

 1. Vyberte odstavce, na které chcete nastavení použít.

 2. Na bočním panelu Formát klikněte na tlačítko Další u horního okraje.

 3. Zaškrtněte požadovaná políčka v oddílu Stránkování a zalomení:

  • Udržovat řádky na stejné stránce: Zajistí, že všechny řádky odstavce se budou nacházet vždy na stejné stránce.

  • Udržovat s dalším odstavcem: Zajistí, že odstavec bude vždy umístěn na stejné stránce s následujícím odstavcem.

  • Začít odstavec na nové stránce: Přesune odstavec na začátek následující stránky.

  • Předcházet osamoceným řádkům: Zabrání tomu, aby se první nebo poslední řádek odstavce objevily na stránce osamocené.

Odstranění zalomení formátu

 • Klikněte napravo od formátovací značky a stiskněte klávesu Delete.

Chcete-li zjistit, kde v dokumentu je použito speciální formátování, můžete zapnout zobrazení neviditelných znaků.

Datum zveřejnění: 14. 8. 2019
Užitečné?