Pages pre Mac: Formátovanie stĺpcov textu v dokumente Pages

Formátovanie stĺpcov textu v dokumente Pages

Dokument môžete formátovať tak, aby obsahoval dva alebo viac stĺpcov, v ktorých text a grafika automaticky pretekajú z jedného stĺpca do druhého. Počet stĺpcov môžete zmeniť len pre niekoľko odsekov dokumentu, pre celú sekciu alebo pre text v textovom poli či tvare.

Poznámka: Ak nechcete, aby obsah v stĺpcoch pokračoval z jedného stĺpca do druhého, môžete namiesto toho pridať do dokumentu tabuľku s požadovaným počtom stĺpcov. Umožní vám to zadávať text na stranu do jednotlivých buniek tabuľky.

Formátovať stĺpce textu

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Pre celý dokument: Kliknite na ľubovoľný text v dokumente.

   Ak má dokument viacero sekcií, týka sa to len sekcie, na ktorú kliknete.

  • Pre vybrané odseky: Označte odseky, ktoré chcete zmeniť.

  • Pre text v textovom poli alebo tvare: Označte objekt.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na tlačidlo Rozloženie v blízkosti hornej časti.

  Ak sa text nachádza v textovom poli, tabuľke alebo tvare, najskôr kliknite na záložku Text v hornej časti postranného panela a potom kliknite na tlačidlo Rozloženie.

 3. Pomocou ovládacích prvkov v sekcii Stĺpce nastavte počet stĺpcov a ich rozmiestnenie:

  • Nastavenie počtu stĺpcov: Kliknite na šípky vedľa poľa Hodnota stĺpcov.

  • Nastavenie medzier medzi stĺpcami: Dvakrát kliknite na hodnoty v stĺpcoch Stĺpec a Medzera a následne zadajte šírku pre daný stĺpec.

  • Nastavenie rozličných šírok: Zrušte zaškrtnutie políčka vedľa položky Rovnaká šírka stĺpca.

  Panel Rozloženie v inšpektorovi formátov so zobrazením ovládacích prvkov stĺpcov.

Ak ste do dokumentu pridali tabuľku a chcete upraviť jej stĺpce, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky.

Vynútenie zobrazenia textu na začiatku nasledujúceho stĺpca

 1. Kliknite na miesto, kde sa má skončiť predchádzajúci stĺpec.

 2. Kliknite na tlačidlo menu Vložiťpaneli s nástrojmi a potom vyberte Zlom stĺpca.

Po vložení zlomu stĺpca vloží Pages formátovací znak nazývaný neviditeľný znak. Neviditeľné znaky môžete v dokumente zapnúť, aby ste videli, kde sa používa špeciálne formátovanie.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?