Pages dla systemu Mac: Formatowanie łamów tekstu w dokumencie Pages

Formatowanie łamów tekstu w dokumencie Pages

Możesz sformatować dokument, dzieląc je na dwa lub więcej łamów, między którymi tekst i grafiki będą przelewane automatycznie. Możesz zmienić liczbę łamów w wybranych akapitach dokumentu, w całej sekcji lub w tekście znajdującym się w polu tekstowym lub kształcie.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby zawartość łamów była przelewana z jednego łamu do kolejnego, zamiast nich dodaj tabelę zawierającą żądaną liczbę kolumn. Pozwoli to na umieszczanie tekstu na stronie w poszczególnych komórkach tabeli.

Formatowanie łamów tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W całym dokumencie: Kliknij w dowolny fragment tekstu w dokumencie.

   Jeśli dokument ma wiele sekcji, dotyczy to tylko sekcji, w którą klikniesz.

  • W przypadku określonych akapitów: Zaznacz akapity, które chcesz zmienić.

  • W tekście w polu tekstowym lub kształcie: Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w przycisk Makieta, znajdujący się na górze paska bocznego Format .

  Jeśli tekst znajduje się w polu tekstowym, tabeli lub kształcie, kliknij najpierw w kartę Tekst na górze paska bocznego, a następnie kliknij w przycisk Makieta.

 3. Użyj narzędzi w sekcji Łamy, aby ustawić liczbę łamów i ich odstępy:

  • Ustawianie liczby łamów: Kliknij w strzałki obok pola Łamy.

  • Ustawianie odstępu łamów: Kliknij dwukrotnie w wartości w kolumnach Łam i Odstęp, a następnie wpisz szerokość łamu.

  • Ustawianie różnej szerokości łamów: Usuń zaznaczenie pola wyboru Równa szerokość łamów.

  Panel Makieta w Inspektorze formatu, zawierający narzędzia edycji łamów.

Aby dowiedzieć się, jak edytować kolumny tabeli dodanej do dokumentu, zobacz: Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn tabeli.

Wymuszanie umieszczenia tekstu u góry następnego łamu

 1. Kliknij w miejsce, gdzie ma kończyć się poprzedni łam.

 2. Kliknij w przycisk menu Wstaw na pasku narzędzi, a następnie wybierz Znak końca łamu.

Wstawienie końca łamu oznacza, że Pages dodaje znak niewidoczny, służący do formatowania tekstu. Możesz włączyć wyświetlanie znaków niewidocznych w dokumencie, aby widzieć, gdzie zastosowane zostało formatowanie specjalne.

Published Date: 2019-08-15
Helpful?