Pages za Mac: Formatiranje stupaca teksta u dokumentu aplikacije Pages

Formatiranje stupaca teksta u dokumentu aplikacije Pages

Dokument možete formatirati u dva ili više stupaca u kojima se tekst i grafike nastavljaju automatski iz jednog stupca u drugi. Broj stupaca možete promijeniti samo za nekoliko paragrafa svojeg dokumenta, za cijeli odjeljak te za tekst u tekstualnom okviru ili obliku.

Napomena: Ako ne želite da se sadržaj u stupcima nastavlja iz jednog stupca u drugi, dodajte tablicu s brojem stupaca koji želite u svom dokumentu. Na taj način možete dodavati tekst na stranici u pojedinačnim ćelijama tablice.

Formatiranje stupaca teksta

 1. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Za cijeli dokument: Kliknite bilo koji tekst u dokumentu.

   Ako dokument ima više odjeljaka, ovo je primjenjivo samo na odjeljak unutar kojeg kliknete.

  • Za specifične paragrafe: Odaberite paragrafe koje želite promijeniti.

  • Za tekst u tekstualnom okviru ili obliku: Odaberite objekt.

 2. U rubnom stupcu Formatiraj kliknite tipku Raspored blizu vrha.

  Ako se tekst nalazi u tekstualnom okviru, tablici ili obliku, prvo kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca, zatim kliknite tipku Raspored.

 3. Uz pomoć kontrola u odjeljku Stupci podesite broj stupaca i njihov razmak:

  • Postavite broj stupaca: Kliknite na strelice pokraj polja vrijednosti stupaca.

  • Podešavanje razmaka unutar stupaca: Dvaput kliknite na vrijednosti u stupcima Stupac i Uvezna margina i zatim upišite širinu stupca.

  • Podesite različite širine stupaca: Odznačite potvrdnu kućicu pokraj opcije “Jednaka širina stupca”.

  Prozor Raspored u Inspektoru formata, s prikazanim kontrolama stupca.

Ako ste dodali tablicu u dokument i želite urediti stupce, pogledajte Dodavanje ili uklanjanje redaka i stupaca tablice .

Prisilno pomicanje teksta na vrh sljedećeg stupca

 1. Kliknite mjesto gdje želite da prethodni stupac završi.

 2. Kliknite tipku Umetni izbornik u alatnoj traci, a zatim odaberite Prijelom stupca.

Kada umetnete prijelom stupca, Pages umeće znak oblikovanja teksta koji se naziva nevidljiva stavka. Možete uključiti nevidljive stavke u dokumentu da biste vidjeli gdje je primijenjeno posebno formatiranje.

Published Date: 14.08.2019.
Helpful?