Pages pro Mac: Formátování sloupců textu v dokumentu Pages

Formátování sloupců textu v dokumentu Pages

Dokument můžete naformátovat do dvou či více sloupců, v nichž se text a grafika automaticky přelévají z jednoho sloupce do druhého. Počet sloupců můžete změnit pro několik málo odstavců v dokumentu, pro celý oddíl nebo také pro text v textovém rámečku nebo tvaru.

Poznámka: Pokud nechcete, aby se text ve sloupcích přeléval z jednoho sloupce do druhého, můžete namísto toho do dokumentu přidat tabulku s požadovaným počtem sloupců. Pak budete moci přidávat text na stránce do jednotlivých buněk tabulky.

Formátování sloupců textu

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pro celý dokument: Klikněte na libovolný text v dokumentu.

   V dokumentech s více oddíly se tato změna uplatní jen v oddílu, na který kliknete.

  • Pro určité odstavce: Vyberte odstavce, které chcete změnit.

  • Text v textovém rámečku nebo tvaru: Vyberte objekt.

 2. Na bočním panelu Formát klikněte na tlačítko Uspořádání u horního okraje.

  Pokud se text nachází v textovém rámečku, tabulce nebo tvaru, klikněte nejprve na kartu Text v horní části bočního panelu a teprve potom na tlačítko Uspořádání.

 3. Pomocí ovládacích prvků v části Sloupce můžete nastavit počet sloupců a jejich rozestupy:

  • Nastavení počtu sloupců: Klikněte na šipky u pole s hodnotou Sloupce.

  • Nastavení vzdáleností mezi sloupci: Dvakrát klikněte na hodnoty ve sloupcích Sloupec a Mezera a potom zadejte šířku pro sloupce.

  • Nastavení různých šířek sloupců: Zrušte zaškrtnutí políčka „Stejná šířka sloupců“.

  Panel Uspořádání v Inspektoru formátu s ovládacími prvky pro sloupce

Pokud jste do dokumentu přidali tabulku a chcete upravit sloupce, postupujte podle pokynů v tématu Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky.

Vynucené pokračování textu na začátku následujícího sloupce

 1. Klikněte na místo, kde má předchozí sloupec končit.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat na nástrojovém panelu a vyberte volbu Zalomení sloupce.

Vložíte-li zalomení sloupce, Pages ve skutečnosti do textu vloží formátovací znak, označovaný jako neviditelný. Chcete-li zjistit, kde v dokumentu je použito speciální formátování, můžete zapnout zobrazení neviditelných znaků.

Published Date: 14.8.2019
Helpful?