Pages voor Mac: Tabstops instellen in een Pages-document

Tabstops instellen in een Pages-document

Je kunt tabstops instellen om tekst links, rechts, in het midden of op een decimaalteken uit te lijnen. Als de tabstops zijn ingesteld en je op de Tab-toets drukt (of op Option + Tab in een tabelcel), wordt het invoegpunt (en alle tekst die erachter staat) verplaatst naar de volgende tabstop.

Nadat je tabstops hebt ingesteld, kun je de uitlijning en ruimte wijzigen, het symbool voor decimale tabstops wijzigen en een opvullijn (bijvoorbeeld een stippellijn) toevoegen tussen onderdelen die met tabstops van elkaar worden gescheiden.

Opmerking: De ingestelde tabstops worden alleen toegepast op de tekst die is geselecteerd tijdens het instellen. Als je met een nieuwe sectie begint of een andere alineastijl gebruikt, worden de tabs niet gebruikt. Om de tabstops ook te gebruiken voor andere tekst in het document, werk je de alineastijl bij nadat je de tabs hebt ingesteld. Daarna worden dezelfde tabstops gebruikt voor alle tekst met die alineastijl.

Tabstops instellen en verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de liniaal boven aan het document is geopend.

  Als je geen liniaal ziet, klik je op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies je 'Toon liniaal'.

 2. Selecteer de tekst die je wilt opmaken of klik in tekst met een alineastijl die je wilt opmaken.

 3. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een tabstop toevoegen: Klik in de liniaal waar je de tabstop wilt plaatsen.

  • Een tabstop verplaatsen: Sleep het tabstopsymbool langs de liniaal.

  • Het tabtype wijzigen: Klik met de Control-toets ingedrukt op het tabstopsymbool en kies daarna de gewenste uitlijning.

  • Een tabstop verwijderen: Sleep het tabstopsymbool onder de liniaal totdat het verdwijnt.

  De liniaal met indicatoren voor linker- en rechteralineamarge, inspringing van eerste regel en linkertabstop, gecentreerde tabstop, rechtertabstop of decimale tabstop.
 4. Om je wijzigingen op de alineastijl toe te passen, klik je naast de naam van de alineastijl op de knop 'Werk bij' boven in de navigatiekolom.

  Nu worden dezelfde tabstops gebruikt voor alle tekst met die alineastijl. Als je geen alineastijlen gebruikt of als je de wijziging als een opheffing op een alineastijl wilt toepassen, klik je niet op 'Werk bij'.

Je kunt ook tabstops instellen, opvullijnen toevoegen en het symbool wijzigen dat voor decimale tabstops wordt gebruikt met behulp van de regelaars in de navigatiekolom 'Opmaak' aan de rechterkant.

De standaardafstand voor tabs instellen

Als je zelf geen tabstops hebt ingesteld, wordt bij gebruik van de Tab-toets steeds een standaardafstand toegepast. Dit is handig als je tekst alleen globaal wilt uitlijnen of het invoegpunt een standaardafstand wilt verplaatsen zonder specifieke tabstops in te stellen. Als je wel je eigen tabstops instelt maar de Tab-toets gebruikt tot na de laatst ingestelde tabstop, wordt de standaardafstand gebruikt.

 1. Selecteer de tekst die je wilt opmaken of klik in tekst met een alineastijl die je wilt opmaken.

 2. Klik op de knop 'Layout' boven in de navigatiekolom 'Opmaak' .

  Als de tekst zich in een tekstvak, tabel of vorm bevindt, klik je eerst op de tab 'Tekst' boven in de navigatiekolom en klik je vervolgens op de knop 'Lay-out'.

 3. Klik op het driehoekje naast 'Tabs'.

 4. Om de afstand in te stellen, klik je op de pijlen naast het vak 'Standaardafstand' of typ je zelf een waarde.

 5. Om de wijziging op de alineastijl toe te passen, klik je naast de naam van de alineastijl op de knop 'Werk bij' boven in de navigatiekolom.

  Alle tekst met deze alineastijl wordt vervolgens bijgewerkt. Als je geen alineastijlen gebruikt of als je de wijziging als een opheffing op een alineastijl wilt toepassen, klik je niet op 'Werk bij'.

Opvullijnen toevoegen

Nadat je een tabstop hebt ingesteld kun je een opvullijn toevoegen tussen onderdelen die met tabstops van elkaar worden gescheiden.

 1. Selecteer de tekst die je wilt opmaken of klik in tekst met een alineastijl die je wilt opmaken.

 2. Klik op de knop 'Layout' boven in de navigatiekolom 'Opmaak' .

  Als de tekst zich in een tekstvak, tabel of vorm bevindt, klik je eerst op de tab 'Tekst' boven in de navigatiekolom en klik je vervolgens op de knop 'Lay-out'.

 3. Klik op het driehoekje naast 'Tabs'.

 4. Klik in de kolom 'Opvultekens' dubbel op de pijlen naast een tabstop om een opvullijnstijl te kiezen.

  Je kunt kiezen tussen een ononderbroken lijn, een stippellijn, streepjes en pijltjes.

 5. Om de wijziging op de alineastijl toe te passen, klik je naast de naam van de alineastijl op de knop 'Werk bij' boven in de navigatiekolom.

  Alle tekst met deze alineastijl wordt vervolgens bijgewerkt met de opvullijnen. Als je geen alineastijlen gebruikt of als je de wijziging als een opheffing op een alineastijl wilt toepassen, klik je niet op 'Werk bij'.

Het symbool voor decimale tabs wijzigen

Je kunt tekst uitlijnen op een symbool in plaats van een decimaalteken.

 1. Selecteer de tekst met de tabstop of klik in tekst met een alineastijl die je wilt opmaken.

 2. Klik op de knop 'Layout' boven in de navigatiekolom 'Opmaak' .

  Als de tekst zich in een tekstvak, tabel of vorm bevindt, klik je eerst op de tab 'Tekst' boven in de navigatiekolom en klik je vervolgens op de knop 'Lay-out'.

 3. Klik op het driehoekje naast 'Tabs' en voer in het vak 'Decimaal teken' het gewenste symbool in.

  Valuta's en andere symbolen zijn te vinden in het venster 'Tekens'. Kies 'Wijzig' > 'Emoji en symbolen' (uit het Wijzig-menu boven in het scherm) om dit venster te openen.

 4. Om de wijziging op de alineastijl toe te passen, klik je naast de naam van de alineastijl op de knop 'Werk bij' boven in de navigatiekolom.

  Alle tekst met deze alineastijl wordt bijgewerkt met het symbool. Als je geen alineastijlen gebruikt of als je de wijziging als een opheffing op een alineastijl wilt toepassen, klik je niet op 'Werk bij'.

Publicatiedatum: 14-aug-2019
Nuttig?