Pages for Mac: Bruk linjaler i et Pages-dokument

Bruk linjaler i et Pages-dokument

Pages inkluderer horisontale og vertikale linjaler som hjelper deg med å plassere tekst og objekter i dokumentet. For tekstbehandlingsdokumenter som brev og rapporter må du aktivere den vertikale linjalen i Pages-valgpanelet. Den vertikale linjalen er alltid tilgjengelig for sidelayoutdokumenter.

Du kan angi at linjalen skal bruke forskjellige mål for inndeling (punkter, tommer, centimeter) eller vise aksemerkene som prosentandeler. Du kan også plassere null midt på linjalen, noe som kan være nyttig hvis du arbeider med et sidelayoutdokument.

Vis den vertikale linjalen for tekstbehandlingsdokumenter

 1. Velg Pages > Valg (fra Pages-menyen øverst på skjermen).

 2. Klikk på Linjaler.

 3. Marker avkrysningsruten ved siden av «Aktiver vertikal linjal for dokumenter med brødtekst».

Vis eller skjul linjaler

Gjør ett av følgende:

 • Klikk på Vis-menyknappen i verktøylinjen, og velg Vis linjal (eller Skjul linjal).

 • Velg Vis > Vis linjal (eller Skjul linjal) fra Vis-menyen øverst på skjermen.

Endre linjalenhetene

Når du angir et valg for måleenheter for linjaler i Pages, gjelder det for alle dokumenter. Du kan endre valget når som helst, selv om et dokument er åpent.

 1. Velg Pages > Valg (fra Pages-menyen øverst på skjermen), og klikk på Linjaler øverst i Valg-vinduet.

 2. Klikk på Linjalenheter-lokalmenyen, og velg deretter en måleenhet (Punkter, Centimeter eller Tommer).

  Hvis du vil vise linjalmerkene som en prosentandel av siden, markerer du avkrysningsruten «Vis linjalmåleenheter som prosent».

Plasser null midt på linjalen

Du kan plassere null midt på linjalen slik at målene økes mot venstre og høyre på linjalen.

 1. Velg Pages > Valg (fra Pages-menyen øverst på skjermen), og klikk på Linjaler øverst i Valg-vinduet.

 2. Marker avkrysningsruten «Plasser null midt på linjalen».

Tips: Du kan også bruke linjalen til å angi marger og tabulatorstopp, og du kan dra justeringshjelpelinjer fra linjalen til siden.

Publiseringsdato: 21.jun.2019
Nyttig?