Pages för Mac: Ställa in pappersformat och sidriktning i ett Pages-dokument

Ställa in pappersformat och sidriktning i ett Pages-dokument

De flesta Pages-mallar är anpassade för dokument med vanliga pappersformat, men du kan när som helst ändra pappersformatet för ett dokument. Du kan också byta dess riktning (stående eller liggande). Efteråt kan du behöva göra ändringar så att dokumentet ser ut som du vill.

Reglage för att ställa in pappersformat och riktning.

Ange sidriktning

 1. Klicka på fliken Dokument högst upp i dokumentsidofältet .

 2. Välj en sidriktning (stående eller liggande).

  Det går bara att använda en sidriktning i ett dokument. Pages har inte stöd för en blandning av stående och liggande sidor i samma dokument.

Ställa in förvald skrivare och pappersformat

 1. Klicka på fliken Dokument högst upp i dokumentsidofältet .

 2. Klicka på popupmenyn för skrivare och välj en förvald skrivare för dokumentet (du kan när som helst ändra den förvalda skrivaren).

  Vilka utskriftsalternativ som visas beror på skrivaren. Om den skrivare du ställer in till exempel inte kan skriva ut dubbelsidigt visas inte det alternativet i utskriftsinställningarna när du skriver ut.

  Om inga tillgängliga skrivare visas i listan kan du ställa in en i Systeminställningar.

 3. Klicka på popupmenyn för pappersformat och välj ett pappersformat.

Ställa in ett anpassat pappersformat

 1. Välj Arkiv > Utskriftsformat (från Arkiv-menyn överst på skärmen).

 2. Klicka på popupmenyn Pappersstorlek och välj Hantera anpassade storlekar.

 3. Lägg till ett anpassat format genom att klicka på lägg till-knappen.

 4. Klicka på Namnlöst i listan ovan (alternativet läggs till när du klickar på lägg till-knappen) och ange ett namn för det anpassade formatet.

 5. Ange höjd och bredd för papperet i fälten Höjd och Bredd.

 6. Ange utskriftmarginaler och klicka på OK.

  Om du vill få mer information om anpassade utskriftsalternativ klickar du på knappen med frågetecknet längst ned i utskriftsinställningarna.

 7. Stäng fönstret Utskriftsformat genom att klicka på OK.

Den anpassade pappersstorleken visas längst ned i popupmenyn för pappersformat i dokumentsidofältet i Pages.

Publiceringsdatum: 2019-jun-25
Var detta till hjälp?