Pages pre Mac: Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v dokumente Pages

Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v dokumente Pages

Medzinárodné klávesnice dostupné vo vašom Macu umožňujú zadávať text v mnohých jazykoch a používať niekoľko rôznych systémov písania čínštiny, japončiny a kórejčiny. Pages vám poskytne niekoľko jazykovo špecifických funkcií formátovania textu vrátane štýlov dôrazu, štýlov zoznamu a fonetických prepisov.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať tieto odporúčané písma:

 • Zjednodušená čínština: PingFang SC

 • Tradičná čínština pre Taiwan: PingFang TC

 • Tradičná čínština pre Hongkong a Macao: PingFang HK

 • Kórejčina: Apple SD Gothic Neo

 • Japončina: Hiragino Sans (písmo Sans Serif) alebo Hiragino Mincho (Serif)

Dôležité: V nasledujúcich pokynoch sa predpokladá, že ste na Macu povolili aspoň jednu čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu. Ak chcete povoliť medzinárodné klávesnice, otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom na Vstupné zdroje.

Pridanie čínskych, japonských alebo kórejských znakov dôrazu

Znaky dôrazu, ktoré sa bežne používajú v čínskom, japonskom alebo kórejskom texte, je do textu možné pridať. Napríklad pomocou čínskej klávesnice môžete použiť botenské bodky dôrazu pod a nad textom alebo vlnité podčiarknutie. Do japonského textu je možné pridať jednoduché bodky alebo predĺžené znaky.

 1. Prepnite klávesnicu na čínsku, japonskú alebo kórejskú.

 2. Označte jeden alebo viac znakov čínskeho, japonského alebo kórejského textu a potom na postrannom paneli Formát kliknite na tlačidlo Štýl v blízkosti hornej časti.

  Ak sa text nachádza v textovom poli, tabuľke alebo tvare, najskôr kliknite na záložku Text v hornej časti postranného panela a potom kliknite na tlačidlo Štýl.

 3. Kliknite na tlačidlo znakov dôrazu.

  Možnosti formátovania závisia od aktuálnej klávesnice.

Použitie čínskeho, japonského alebo kórejského štýlu zoznamu

Čínske, japonské a kórejské štýly zoznamu môžete použiť (konkrétne, štýl odrážok alebo systém číslovania) na zoznam napísaný v akomkoľvek jazyku.

 1. Označte položky zoznamu s číslami alebo písmenami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Text v hornej časti a potom kliknite na tlačidlo Štýl v blízkosti hornej časti.

 3. Kliknite na trojuholník odkrytia vedľa položky Odrážky a zoznamy a vyberte Čísla.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu nad políčkom Odstupňované čísla a vyberte postupnosť čísel alebo písmen.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte povolené.

Zobrazenie fonetického prepisu spolu s textom

Ak máte pre Mac alebo zariadenie iOS čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu , môžete na slová napísané v ľubovoľnom jazyku použiť fonetický prepis, a to aj vtedy, ak žiadnu z týchto klávesníc nepoužívate.

 1. Označte text.

  Do vybraného textu nezahŕňajte koncové zlomy odsekov ani interpunkciu.

 2. Podržte stlačený kláves Control, kliknite na označený text a v menu skratiek vyberte Fonetický prepis textu.

  S označeným textom sa zobrazí fonetický prepis.

 3. Ak chcete zmeniť text fonetického prepisu, vyberte jednu z možností v zozname Fonetický prepis alebo zadajte vlastný text do textového poľa.

  Otvorený fonetický prepis pre označené slovo s textovými bublinami na textovom poli a odporúčaný text.
 4. Kliknite kdekoľvek mimo okna Fonetický prepis textu, čím sa použije text, ktorý ste vybrali, a zavrite okno.

Zmena alebo odstránenie textu fonetického prepisu

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk textu fonetického prepisu alebo odstrániť text.

 1. Kliknite na slovo s fonetickým prepisom textu a v menu skratiek vyberte Fonetický prepis textu.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zmena prepisu: Zadajte nový text alebo vyberte jednu z možností.

   Ponúkané možnosti fonetického prepisu závisia od klávesníc, ktoré máte povolené.

  • Odstránenie prepisu: Kliknite na Odstrániť fonetický prepis.

  Otvorený fonetický prepis pre označené slovo s textovými bublinami na textovom poli a odporúčaný text.

Používanie štandardných veľkostí písma čínskej vlády

Keď na svojom Macu zmeníte nastavenie regiónu na Čínu, vo vyskakovacom menu v Pages sa okrem štandardných veľkostí písma zobrazia aj štandardné veľkosti písma čínskej vlády. Umožňuje to jednoducho zmeniť čínske texty v dokumente na predpísané veľkosti.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Jazyk a región, kliknite na vyskakovacie menu Región a vyberte Ázia > Čína.

 2. Ak bol dokument otvorený, keď ste toto nastavenie zmenili, zatvorte ho a znova ho otvorte.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť čínskeho textu, označte text, ktorý chcete zmeniť, a potom na postrannom paneli Formát kliknite na tlačidlo Štýl v blízkosti hornej časti.

  Ak sa text nachádza v textovom poli, tabuľke alebo tvare, najskôr kliknite na záložku Text v hornej časti postranného panela a potom kliknite na tlačidlo Štýl.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu veľkosti textu a vyberte veľkosť.

  Časť Štýl postranného panela Formát s otvoreným menu veľkosti písma. Štandardné veľkosti písma čínskej vlády sa zobrazia v hornej časti menu a veľkosti v bodoch sa zobrazia pod nimi.
Dátum zverejnenia: 7.1.2019
Boli tieto informácie užitočné?