Pages สำหรับ Mac: จัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีในเอกสาร Pages

จัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีในเอกสาร Pages

คุณสามารถป้อนข้อความในภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา และใช้ระบบการเขียนแบบต่างๆ สำหรับภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี โดยใช้แป้นพิมพ์นานาชาติที่มีอยู่บน Mac ของคุณ Pages จะรองรับคุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความเฉพาะในแต่ละภาษา ที่รวมถึงลักษณะการเน้น ลักษณะรายการ และวิธีช่วยใช้แบบออกเสียง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้แบบอักษรที่แนะนำเหล่านี้:

 • จีนตัวย่อ: PingFang SC

 • จีนตัวเต็มสำหรับไต้หวัน: PingFang TC

 • จีนตัวเต็มสำหรับฮ่องกงและมาเก๊า: PingFang HK

 • เกาหลี: Apple SD Gothic Neo

 • ญี่ปุ่น: Hiragino Sans (sans serif) หรือ Hiragino Mincho (serif)

ข้อสำคัญ: ขั้นตอนด้านล่างนี้อนุมานว่าคุณได้ตั้งค่าแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี อย่างน้อยหนึ่งภาษาไว้บน Mac ของคุณ ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้เปิด การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แหล่งข้อมูลเข้า

เพิ่มเครื่องหมายเน้นสำหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

คุณสามารถเพิ่มมาสก์การเน้นที่ปกติจะใช้กับข้อความจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ตัวอย่างเช่น โดยใช้แป้นพิมพ์จีน คุณสามารถปรับใช้จุดโบเต็นที่ใต้หรือด้านบนข้อความ หรือขีดเส้นใต้หยักได้ ในข้อความญี่ปุ่น คุณสามารถเพิ่มจุดหรือจุดเซซามีลงไปได้:

 1. สลับแป้นพิมพ์ไปยังแป้นพิมพ์จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

 2.  เลือกอักขระที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบข้อความ แล้วคลิกปุ่มลักษณะด้านล่างแถบข้อความ

 4. คลิกปุ่มเครื่องหมายเน้น

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ปัจจุบัน

ใช้ลักษณะรายการจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

คุณสามารถปรับใช้ลักษณะรายการแบบจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะสัญลักษณ์ย่อยหรือระบบตัวเลข) กับรายการที่เขียนเป็นภาษาใดก็ได้

 1. เลือกรายการที่มีการกำหนดตัวเลขหรือตัวอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบข้อความ แล้วคลิกปุ่มลักษณะด้านล่างแถบข้อความ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจาก สัญลักษณ์ย่อยและรายการ จากนั้นเลือก ตัวเลข

 4. คลิกเมนูที่แสดงขึ้นเหนือ ตัวเลขเป็นชั้น แล้วเลือกลำดับตัวเลขหรือตัวอักษร

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ที่คุณตั้งค่าไว้

ใช้ขนาดแบบอักษรตามมาตรฐานของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคบน Mac ของคุณไปเป็นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ขนาดแบบอักษรตามมาตรฐานของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะแสดงในเมนูขนาดแบบอักษร Pages ที่แสดงขึ้นพร้อมกับขนาดแบบอักษรมาตรฐาน การดำเนินการนี้จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความภาษาจีนในเอกสารของคุณให้มีขนาดตามที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ภาษาและภูมิภาค จากนั้นคลิกเมนูภูมิภาคที่แสดงขึ้น แล้วเลือก เอเชีย > จีนแผ่นดินใหญ่

 2. ถ้าเอกสารของคุณเปิดเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ปิดเอกสารนั้นแล้วเปิดอีกครั้ง

 3. ในการเปลี่ยนขนาดของข้อความภาษาจีน ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกแถบข้อความ แล้วคลิกปุ่มลักษณะด้านล่างแถบข้อความ

 4. คลิกเมนูขนาดแบบอักษรที่แสดงขึ้น จากนั้นเลือกขนาด

  ส่วนลักษณะของแถบด้านข้างรูปแบบโดยมีเมนูขนาดแบบอักษรที่แสดงขึ้นเปิดอยู่ ขนาดแบบอักษรตามมาตรฐานของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะแสดงที่ด้านบนสุดของเมนูที่แสดงขึ้นโดยมีขนาดจุดอยู่ด้านล่าง
Published Date: 16 ส.ค. 2562
Helpful?