Pages för Mac: Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text i ett Pages-dokument

Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text i ett Pages-dokument

Du kan skriva text på många olika språk, och använda flera olika skriftsystem för kinesiska, japanska och koreanska, med hjälp av de internationella tangentbord som finns tillgängliga på datorn. Pages har en del språkspecifika textformateringsfunktioner, däribland fetstilar, liststilar och fonetiska guider.

Bäst resultat får du med dessa rekommenderade typsnitt:

 • Förenklad kinesiska: PingFang SC

 • Traditionell kinesiska (Taiwan): PingFang TC

 • Traditionell kinesiska (Hongkong och Macao): PingFang HK

 • Koreanska: Apple SD Gothic Neo

 • Japanska: Hiragino Sans (sans serif-typsnitt) eller Hiragino Mincho (serif-typsnitt)

Viktigt: Anvisningarna nedan förutsätter att du har ställt in minst ett kinesiskt, japanskt eller koreanskt tangentbord på datorn. Du ställer in internationella tangentbord genom att öppna Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Inmatningskällor.

Lägga till kinesiska, japanska eller koreanska betoningsmarkeringar

Du kan lägga till betoningsmarkeringar som ofta används i kinesiska, japanska och koreanska texter. Om du t.ex. använder ett kinesiskt tangentbord kan du lägga till boten-punkter nedanför eller ovanför text, eller göra en vågformad understrykning. I japansk text kan du lägga till enkla punkter eller sesampunkter.

 1. Växla tangentbordet till ett kinesiskt, japanskt eller koreanskt tangentbord.

 2.  Markera tecknen som du vill formatera.

 3. Klicka på fliken Text i formatsidofältet  och klicka sedan på knappen Stil under textfliken.

 4. Klicka på en knapp med en betoningsmarkering.

  Vilka formateringsalternativ som finns beror på det aktuella tangentbordet.

Använda en kinesisk, japansk eller koreansk liststil

Du kan använda kinesiska, japanska och koreanska liststilar (för punktstilen eller numreringssystemet) oavsett vilket språk en lista är skriven på.

 1. Markera listobjekten som innehåller den numrering eller de bokstäver du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Text i formatsidofältet  och klicka sedan på knappen Stil under textfliken.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Punkter och listor och välj Tal.

 4. Klicka på popupmenyn och ovanför Hierarkiska tal och välj sedan en siffer- eller bokstavsserie.

  Vilka formateringsalternativ som visas beror på vilka tangentbord du har ställt in.

Använda de standardiserade typsnittsstorlekarna för fastlandskina

När du ändrar region till Fastlandskina på datorn visas både de myndighetsstandardiserade typsnittsstorlekarna för Fastlandskina och de vanliga typsnittsstorlekarna i popupmenyn för typsnittsstorlekar i Pages. Det här gör det enkelt att ändra kinesisk text i dokumentet till en av de bestämda storlekarna.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Språk och region, klicka på popupmenyn Region och välj Asien > Kina (fastlandet).

 2. Om dokumentet var öppet när du ändrade den här inställningen stänger du dokumentet och öppnar det igen.

 3. Om du vill ändra storleken på kinesisk text markerar du den text som du vill ändra. Klicka på fliken Text i formatsidofältet  och klicka sedan på knappen Stil under textfliken.

 4. Klicka på popupmenyn för typsnittsstorlek och välj en storlek.

  Avsnittet Stil i formatsidofältet med popupmenyn för typsnittsstorlek öppen. De myndighetsstandardiserade typsnittsstorlekarna för fastlandskina visas högst upp i popupmenyn och punktstorlekarna under dem.
Published Date: 2019-aug-16
Helpful?