Pages pre Mac: Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v dokumente Pages

Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v dokumente Pages

Medzinárodné klávesnice dostupné vo vašom Macu umožňujú zadávať text v mnohých jazykoch a používať niekoľko rôznych systémov písania čínštiny, japončiny a kórejčiny. Pages vám poskytne niekoľko jazykovo špecifických funkcií formátovania textu vrátane štýlov dôrazu, štýlov zoznamu a fonetických prepisov.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať tieto odporúčané písma:

 • Zjednodušená čínština: PingFang SC

 • Tradičná čínština pre Taiwan: PingFang TC

 • Tradičná čínština pre Hongkong a Macao: PingFang HK

 • Kórejčina: Apple SD Gothic Neo

 • Japončina: Hiragino Sans (písmo Sans Serif) alebo Hiragino Mincho (Serif)

Dôležité: V nasledujúcich pokynoch sa predpokladá, že ste na Macu nastavili aspoň jednu čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu. Ak chcete nastaviť medzinárodné klávesnice, otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom na Vstupné zdroje.

Pridanie čínskych, japonských alebo kórejských znakov dôrazu

Znaky dôrazu, ktoré sa bežne používajú v čínskom, japonskom alebo kórejskom texte, je do textu možné pridať. Napríklad pomocou čínskej klávesnice môžete použiť botenské bodky dôrazu pod a nad textom alebo vlnité podčiarknutie. Do japonského textu je možné pridať jednoduché bodky alebo predĺžené znaky.

 1. Prepnite klávesnicu na čínsku, japonskú alebo kórejskú.

 2.  Označte znaky, ktoré chcete formátovať.

 3. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Text a potom kliknite na tlačidlo Štýl pod záložkou Text.

 4. Kliknite na tlačidlo znakov dôrazu.

  Možnosti formátovania závisia od aktuálnej klávesnice.

Použitie čínskeho, japonského alebo kórejského štýlu zoznamu

Čínske, japonské a kórejské štýly zoznamu môžete použiť (konkrétne, štýl odrážok alebo systém číslovania) na zoznam napísaný v akomkoľvek jazyku.

 1. Označte položky zoznamu s číslami alebo písmenami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Text a potom kliknite na tlačidlo Štýl pod záložkou Text.

 3. Kliknite na trojuholník odkrytia vedľa položky Odrážky a zoznamy a vyberte Čísla.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu nad políčkom Odstupňované čísla a vyberte postupnosť čísel alebo písmen.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte nastavené.

Používanie štandardných veľkostí písma vlády kontinentálnej Číny

Keď na svojom Macu zmeníte nastavenie regiónu na kontinentálnu Čínu, vo vyskakovacom menu veľkosti písma v Pages sa okrem štandardných veľkostí písma zobrazia aj štandardné veľkosti písma vlády kontinentálnej Číny. Umožňuje to jednoducho zmeniť čínske texty v dokumente na predpísané veľkosti.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Jazyk a región, kliknite na vyskakovacie menu Región a vyberte Ázia > Čína – kontinentálna.

 2. Ak bol dokument otvorený, keď ste toto nastavenie zmenili, zatvorte ho a znova ho otvorte.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť čínskeho textu, vyberte text, ktorý chcete zmeniť. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Text a potom kliknite na tlačidlo Štýl pod záložkou Text.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu veľkosti textu a vyberte veľkosť.

  Časť Štýl postranného panela Formát s otvoreným vyskakovacím menu veľkosti písma. Štandardné veľkosti písma vlády kontinentálnej Číny sa zobrazia v hornej časti vyskakovacieho menu a veľkosti v bodoch sa zobrazia pod nimi.
Published Date: 16.8.2019
Helpful?