Pages pro Mac: Formátování čínského, japonského a korejského textu v dokumentu Pages

Formátování čínského, japonského a korejského textu v dokumentu Pages

Text můžete zadávat v mnoha různých jazycích, a používat několik různých systémů zápisu čínštiny, japonštiny a korejštiny. Na vašem Macu jsou k tomuto účelu k dispozici různé národní klávesnice. Pages poskytují některé jazykově specifické funkce pro formátování textu, jako jsou například důrazové styly, styly seznamů nebo fonetické přepisy.

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití těchto doporučených písem:

 • Zjednodušená Čínština: PingFang SC

 • Tradiční čínština pro Tchaj-wan: PingFang TC

 • Tradiční čínština pro Hongkong a Macao: PingFang HK

 • Korejština: Apple SD Gothic Neo

 • Japonština: Hiragino Sans (bezpatkové) nebo Hiragino Mincho (patkové)

Důležité: Níže uvedené pokyny předpokládají, že jste v Macu nastavili alespoň jednu čínskou, japonskou nebo korejskou klávesnici. Chcete‑li nastavit národní klávesnice, otevřete Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a pak na Vstupní zdroje.

Přidání čínských, japonských nebo korejských důrazových značek

Můžete přidávat důrazové značky, které se běžně používají v čínských, japonských nebo korejských textech. Pokud například používáte čínskou klávesnici, můžete nad nebo pod text přidat tečky nebo vlnovku. K japonskému textu můžete přidat jednoduché či sezamové tečky.

 1. Přepněte svoji klávesnici na čínskou, japonskou nebo korejskou klávesnici.

 2.  Vyberte znaky, které chcete naformátovat.

 3. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Text a potom pod kartou Text na tlačítko Styl.

 4. Klikněte na tlačítko důrazové značky.

  Dostupnost jednotlivých formátovacích voleb závisí na aktuální klávesnici.

Použití čínského, japonského nebo korejského stylu seznamu

Čínské, japonské a korejské styly seznamů (zejména styl odrážek a systém číslování) můžete použít pro seznam psaný v libovolném jazyce.

 1. Vyberte položky seznamu s čísly nebo písmeny, která chcete změnit.

 2. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Text a potom pod kartou Text na tlačítko Styl.

 3. Klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Odrážky a seznamy a vyberte Čísla.

 4. Klikněte na místní nabídku nad volbou Řada čísel a pak vyberte posloupnost čísel nebo písmen.

  Dostupné formátovací volby závisejí na tom, které klávesnice jsou nastavené.

Použití velikostí písma podle státní normy kontinentální Číny.

Změníte-li na Macu nastavení oblasti na kontinentální Čínu, budou se v místní nabídce velikostí písem Pages kromě standardních velikostí písem zobrazovat také velikosti podle státní normy kontinentální Číny. Tak můžete snadno změnit velikost čínského textu v dokumentu na různé předdefinované hodnoty.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Jazyk a oblast, potom na místní nabídku Oblast a vyberte volbu Asie > Kontinentální Čína.

 2. Pokud byl při změně tohoto nastavení dokument otevřený, zavřete jej a opět otevřete.

 3. Chcete-li změnit velikost čínského textu, vyberte text, který chcete upravit. Na bočním panelu Formát  klikněte na kartu Text a potom pod kartou Text na tlačítko Styl.

 4. Klikněte na místní nabídku velikosti písma a vyberte požadovanou velikost.

  Oddíl Styl bočního panelu Formát s otevřenou místní nabídkou velikosti písma. Nejprve jsou v  místní nabídce uvedeny velikosti písma podle státní normy kontinentální Číny a za nimi standardní velikosti písma v bodech
Published Date: 14.8.2019
Helpful?