Pages pro Mac: Přidávání odkazů na webové stránky a e‑mailové adresy v dokumentu Pages

Přidávání odkazů na webové stránky a e‑mailové adresy v dokumentu Pages

Můžete vytvořit textové odkazy, které mohou uživatelé klepnutím nebo kliknutím použít k přechodu na webovou stránku nebo do okna pro psaní e-mailu s vyplněnou adresou. Tyto odkazy můžete upravit nebo je deaktivovat, aby se zobrazovaly a chovaly jako běžný text.

Nechcete-li, aby aplikace Pages automaticky formátovala adresy webových stránek a e-mailové adresy jako aktivní odkazy, můžete automatické formátování odkazů vypnout.

Vytvoření odkazu na webovou stránku

 1. Vyberte text, který chcete převést na odkaz.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

 3. Do pole Odkaz zadejte adresu URL.

 4. Chcete-li přidat vlastní text odkazu (aby se v dokumentu nezobrazovalo URL), zadejte jej do pole Zobrazit.

 5. Kliknutím na tlačítko Otevřít stránku odkaz ověřte.

Přidání odkazu, který otevře e-mail

 1. Vyberte text, který chcete převést na odkaz.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na Tlačítko Přidat na nástrojovém panelu a vyberte volbu Odkaz > E-mail.

  • Na klávesnici stiskněte Cmd-K, potom klikněte na místní nabídku „Odkaz” a vyberte E-mail.

 3. Zadejte e-mailovou adresu a předmět do polí Komu a Předmět.

 4. Chcete-li přidat vlastní text odkazu, zadejte jej do pole Zobrazit.

  Tímto způsobem můžete dosáhnout například toho, aby se jako odkaz v dokumentu místo celé e-mailové adresy zobrazovalo jen jméno příjemce.

 5. Chcete‑li se ujistit, že se v okně e‑mailu zobrazí správný údaj, klikněte na tlačítko Otevřít e‑mail.

Úprava nebo deaktivace odkazu

 • Klikněte na odkaz v dokumentu, v překryvném okně klikněte na Upravit a pak proveďte některou z následujících akcí:

  •  Úprava odkazu: Změňte libovolnou vlastnost odkazu, jak ukazuje následující obrázek.

   Ovládací prvky nastavení odkazu
  • Deaktivace odkazu: Klikněte na Odstranit. Při této akci nebude smazán text odkazu v dokumentu.

Vypnutí automatického formátování odkazů

Nechcete-li, aby aplikace Pages formátovala adresy webových stránek a e-mailové adresy jako aktivní odkazy, můžete automatické formátování odkazů vypnout.

 1. Použijte příkaz Pages > Předvolby (z nabídky Pages u horního okraje obrazovky).

 2. V horní části okna předvoleb klikněte na Automatické opravy.

 3. V části Formát zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky detekovat odkazy.

Toto nastavení platí pro všechny dokumenty aplikace Pages. Na stávajících odkazech se však změna neprojeví.

Tip: Na nástrojový panel můžete přidat tlačítko, které otevře překryvné okno pro vytvoření odkazu z vybraného textu v dokumentu.

Datum zveřejnění: 18.6.2019
Užitečné?