Pages pro Mac: nástrojový panel

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.
nástrojový panel

Nástrojový panel je představován řádkem tlačítek nad dokumentem v okně Pages. Klikáním na tlačítka zobrazíte volby pro přidávání objektů (jako jsou tvary, grafy a tabulky), otevřete nebo zavřete boční panely, zobrazíte nebo skryjete miniatury stránek apod.

Řádek nabídek u horního okraje obrazovky s nabídkami Apple, Pages, Soubor, Upravit, Přidat, Formát, Rozložení, Zobrazení, Sdílení, Okno a Nápověda. Pod ním je otevřený dokument Pages, v horní části je panel nástrojů s tlačítky Zobrazení, Velikost, Přidat stránku, Přidat, Tabulka, Graf, Text, Tvar, Média a Komentář.

Nástrojový panel můžete upravit tak, že si vyberete, která tlačítka se na něm budou zobrazovat, a v jakém pořadí. Pokud nevidíte tlačítko uvedené v pokynech, je možné, že bylo odstraněno. V takovém případě je můžete na nástrojový panel znovu přidat.

Chcete‑li nástrojový panel přizpůsobit, použijte příkaz Zobrazení > Upravit panel nástrojů (z nabídky Zobrazení u horního okraje obrazovky).

Tip: Některé nabídky v řádku nabídek u horního okraje obrazovky (nad oknem Pages) mají stejné názvy jako tlačítka na nástrojovém panelu. Tyto položky někdy obsahují jiné volby než položky na nástrojovém panelu. Ve většině případů obsahují nabídky v řádku nabídek mnohem více příkazů než položky na nástrojovém panelu.

Datum zveřejnění: 14. 8. 2019
Užitečné?