Pages pre Mac: označenie textu

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
označenie textu

Ak je text v bunke tabuľky, musíte pred označením textu kliknúť na bunku.

  • Označenie jedného alebo viacerých znakov: Kliknite pred prvý znak a potiahnite cez požadované znaky.

  • Označenie slova: Dvakrát kliknite na slovo.

  • Označenie odseku: Trikrát kliknite na odsek.

  • Výber položky v skupine: Kliknite na jej odrážku, číslo alebo písmeno.

  • Označenie rozsahu textu: Kliknite pred prvý znak, podržte kláves Shift na klávesnici a kliknite na koniec textu, ktorý chcete vybrať. Označiť môžete len niekoľko znakov alebo veľké množstvo textu v rôznych odsekoch alebo na stranách.

Poznámka: Ak ste klikli na kontajner textu, označí sa celý blok textu.

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?