Pages pre Mac: označenie buniek

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
označenie buniek
  • Označenie bunky: Kliknite naň.

  • Označenie rozsahu buniek: Kliknite na bunku a potiahnutím bielej bodky v ľubovoľnom smere zahrňte rozsah buniek.

  • Úprava obsahu bunky: Dvakrát kliknite na bunku a zadajte obsah.

Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?